Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ ТА ПОБУДОВА ТРАСУВАНЬ КІЛЬЦЕВИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ

АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ ТА ПОБУДОВА ТРАСУВАНЬ КІЛЬЦЕВИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ

Назва:
АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ ТА ПОБУДОВА ТРАСУВАНЬ КІЛЬЦЕВИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,51 KB
Завантажень:
356
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
УСЕНКО ІРИНА СЕРГІЇВНА
УДК 628.14
АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ
ТА ПОБУДОВА ТРАСУВАНЬ
КІЛЬЦЕВИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ
05.23.04 — Водопостачання‚ каналізація
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: Новохатній Валерій Гаврилович,
кандидат технічних наук‚ доцент
кафедри гідравліки, водопостачання і
водовідведення
Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка.
Офіційні опоненти: Прокопчук Іван Тимофійович,
доктор технічних наук‚ професор
кафедри водопостачання
Київського національного університету
будівництва і архітектури.
Чарний Дмитро Володимирович,
кандидат технічних наук‚ старший науковий співробітник
відділу водопостачання і каналізації
Інституту гідротехніки і меліорації УААН.
Провідна установа ? Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури.
Захист дисертації відбудеться “12 ” травня 2004 р., о 1300 годині, на засіданні вченої ради Д 26.056.07 при Київському національному університеті будівництва і архітектури, 03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, ауд. 466.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31.
Відгуки на автореферат просимо надсилати у двох примірниках за підписом, завіреним печаткою, на адресу: 03680, м. Київ, Повітрофлотський просп. 31, КНУБА, Вчена рада.
Автореферат розісланий “ 8 ” квітня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої ради Д 26.056.07
к.т.н., професор О.А.Василенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Як зазначено у законі України “Про питну воду та питне водопос-тачання”‚ одним із принципів державної політики у сфері питного водопос-тачання є гарантоване забезпечення питною водою населення на питні‚ фізіологічні‚ санітарно-гігієнічні та побутові потреби. Реалізація цього принципу потребує створення високотехнологічних й економічних систем водопостачання‚ що неможливо без відповідних наукових досліджень‚ які передують створенню таких систем. Системи подачі і розподілу води‚ скла-довою частиною яких є водопровідні мережі‚ великою мірою визначають надійну та економічну роботу всього водопровідного комплексу споруд‚ а тому потребують досліджень‚ які відповідають сучасним вимогам спожи-вачів. Але питання гарантованого й економічного забезпечення водою спо-живачів не можуть бути вирішені окремо від задачі оцінювання надійності та економічності водопровідних мереж‚ побудова і поліпшення трасувань яких є першим етапом на шляху будівництва чи реконструкції цих мереж.
Сучасний розвиток водопостачання в Україні йде шляхом реконструкції та інтенсифікації роботи діючих споруд систем водо-постачання. Стан цих споруд характеризується значним зношен-ням‚ низькою ефективністю роботи і високим енергоспоживанням. В умо-вах дефіциту фінансових ресурсів‚ які потрібні для впровадження сучасних технологій і обладнання та його економічної експлуатації‚ постає питання ресурсо- та енергозбереження в усьому ланцюзі водопровідних споруд‚ у тому числі й у водопровідних мережах. Але у теорії водопостачання до сьогодні не виконані сучасні наукові дослідження і не розроблені відповідні математичні методи‚ які б дозволяли вести раціональне трасування нових і реконструкцію існуючих водопро-відних мереж. Інтенсивний розвиток комп’ютерних технологій дозволяє підняти вказані питання на новий‚ значно вищий науковий рівень. З іншого боку‚ розроблення і запровадження у практику таких методів дає змогу зменшити вартість водопровідних мереж‚ економити енергоресурси під час експлуатації та підвищувати надійність мереж‚ що гарантує забезпечення водою споживачів. Вищевказані обставини стали підставою для вибору теми дослідження.
Зв’язок роботи з науково-технічними програмами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ ТА ПОБУДОВА ТРАСУВАНЬ КІЛЬЦЕВИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок