Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КАТЕГОРІЯ ПОРІВНЯННЯ ТА ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

КАТЕГОРІЯ ПОРІВНЯННЯ ТА ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

Назва:
КАТЕГОРІЯ ПОРІВНЯННЯ ТА ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,69 KB
Завантажень:
79
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національна академія наук України
Інститут української мови
ПРОКОПЧУК Людмила Володимирівна
УДК 808.3.801.5.01
КАТЕГОРІЯ ПОРІВНЯННЯ
ТА ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ
10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
К и ї в – 2000


Дисеpтацiєю pукопис
Роботу виконано на кафедрі української мови Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського Міністерства освіти України
Науковий кеpiвник – доктоp фiлологiчних наук, професор
Іваницька Ніна Лаврентіївна,
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського, завідувач кафедри
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Ожоган Василь Михайлович,
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, декан філологічного факультету;
кандидат філологічних наук,
старший науковий співробітник
Чумак Володимир Васильович,
Український мовно-інформаційний фонд
НАН України, заступник директора
Пpовiдна установа – Рівненський деpжавний гуманітарний унiвеpситет, кафедра української мови, Мiнiстеpство освiти Укpаїни, м. Рівне
Захист вiдбудеться 30.01.2001 p. о 14 год. на засiданнi спецiалiзовано вченої pади Д 26.173.01 при Інституті української мови НАН України (01001, Київ, вул. Гpушевського, 4)
З дисеpтацiєю можна ознайомитися в бiблiотецi Інституту української мови НАН України (01001, Київ, вул. Гpушевського, 4)
Автоpефеpат pозiслано 28.12. 2000 pоку
Учений секpетаp
спецiалiзовано вченої pади,
кандидат філологічних наук Г.І. Лиса


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Наука про мову закріплює результати пізнання у складній і розгалуженій системі наукових категорій. Цілісну концепцію мовної категорійності вперше розробив О.О. Потебня. Із нею тісно пов’язана теорія про категорію компаративності (порівняння) в її сучасному різноаспектному витлумаченні.
В україністиці категорію порівняння вивчали в трьох основних аспектах: формально-граматичному, семантико-синтаксичному та стилістичному. З’ясуванню формально-граматичної природи порівняльних конструкцій присвячено монографію І.К. Кучеренка “Порівняльні конструкції мови в світлі граматики” (К., 1959), в якій запропоновано логіко-граматичну модель порівняння, визначено його структурні типи. Підрядні порівняльні речення проаналізовано в дисертаційних роботах М.І. Вихристюк і М.С. Заоборної. Як функціонально-семантична категорія порівняння постало в дисертаційному дослідженні Н.П. Шаповалової, у якому встановлено її формально-граматичну, семантико-синтаксичну та комунікативну природу. Проте поза увагою українських лінгвістів залишилися порівняльні конструкції в структурі простого речення. У граматиках, як і в спеціальних статтях, їх описують принагідно, аналізуючи деякі типи порівнянь (І.Г. Чередниченко, Р.О. Христіанінова, М.Я. Плющ) та у зв’язку з визначенням їхньої синтаксичної ролі або пунктуаційними нормами в реченні (Д.Х. Баранник, Г.Я. Довженко, Г.О. Козачук, І.К. Кучеренко).
Вагомі дослідження категорії порівняння є також у русистиці. Їй присвячені монографічні праці М.І. Черемисіної, Н.А. Широкової, В.М. Огольцева. Виконано низку атомарних досліджень, у яких установлено синтаксичні моделі порівняння (Р. Мразек, О.Г. Руднєв, К.І. Ходова, М.Ф. Палевська, М.І. Черемисіна), розглянуто порівняння як стилістичний параметр авторського мовлення (П.А. Морозов, В.В. Образцова, М.І. Плющ-Високопоясна), проаналізовано стійкі порівняння (В.М. Огольцев, М.І. Черемисіна та ін.).
У дослідженнях природи самого явища компаративності, як і його лінгвістичного статусу, є надзвичайно багато суперечностей, різнотлумачень, діаметрально протилежних поглядів мовознавців, що зумовлено об’єктивною складністю цього мовного явища. Особливо дискусійними є думки вчених у визначенні лінгвістичного статусу категорії порівняння, з’ясуванні його синтаксичної природи в узвичаєних традицією граматичних поняттях і термінах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КАТЕГОРІЯ ПОРІВНЯННЯ ТА ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок