Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ М`ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА РІВНІ РЕГІОНУ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ М`ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА РІВНІ РЕГІОНУ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ М`ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА РІВНІ РЕГІОНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,20 KB
Завантажень:
331
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет харчових технологій
ПРЯМУХІНА Наталія Валентинівна
УДК 658.016.7:637.5
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ М`ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
НА РІВНІ РЕГІОНУ
08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
КИЇВ ? 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Черкаському державному технологічному університеті Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник ? | доктор економічних наук, професор
Яценко Володимир Микитович,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту
Черкаського державного технологічного університету
Офіційні опоненти ? | доктор економічних наук, професор
Зимовець Віктор Наумович,
головний науковий співробітник Національного наукового центру
„Інститут аграрної економіки” УААН, м. Київ
? | кандидат економічних наук, доцент
Драган Олена Іванівна,
доцент кафедри менеджменту Національного університету
харчових технологій Міністерства освіти і науки України, м. Київ
Провідна установа ? | Національний аграрний університет
Кабінету Міністрів України,
кафедра менеджменту,
м. Київ
Захист відбудеться “24” лютого 2006 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.01 Національного університету харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету харчових технологій за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 68.
Автореферат розісланий “_____ ” ____________ 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Марченко В.М.
Черкаський державний технологічний університет
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 896 від 16.04.2002 р.
Підписано до друку 12.01.2006. Формат 60х84 1/16. Папір офісн.
Друк оперативний. Ум. друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим. Зам. № 8-06
Надруковано в редакційно-видавничому центрі
Черкаського державного технологічного університету
бульвар Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин обумовлює необхідність подальшого удосконалення механізму господарювання в м’ясній галузі, переорієнтації її на стимулювання виробництва конкурентоспроможної продукції з урахуванням споживчого попиту на неї. Формування ринково орієнтованого організаційно-економічного механізму функціонування підприємств м’ясної промисловості визначається об’єктивною необхідністю підвищення ефективності роботи АПК, його переходу до принципів сталого соціально-економічного розвитку.
Існуючі проблеми у функціонуванні м’ясної галузі зумовлені, в першу чергу, такими факторами: недостатністю фінансової підтримки з боку держави та інвесторів; незадовільним технічним та технологічним оснащенням підприємств; різким зниженням за останні роки поголів’я великої рогатої худоби та свиней; низькою купівельною спроможністю населення та зменшенням обсягів споживання населенням м’яса та м’ясопродуктів; зростанням кількості збиткових підприємств.
Все це свідчить про необхідність адаптації м’ясної промисловості до навколишнього середовища, чого можна досягти завдяки постійним перетворенням різних сфер діяльності галузі, тобто шляхом реструктуризації.
Успішне проведення реструктуризації підприємств, яке означає їх швидку пристосованість до ринкових умов господарювання, особливо важливим є для м’ясної промисловості, оскільки вона забезпечує найголовнішу потребу населення у продуктах харчування. Тому зміни в її функціонуванні є головним фактором впливу на загальний стан розвитку промисловості країни в будь-якому аспекті: економічному, політичному, соціальному.
Ґрунтовне дослідження різних аспектів реструктуризації та ефективного господарювання сучасних підприємств здійснили вітчизняні та зарубіжні науковці І.М. Акимова, В.Я. Амбросов, В.Г. Андрійчук, Т.Г. Бень, А.І. Берлач, М. Брейлі, Ю. Брігхем, В.І. Власов, А.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ М`ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА РІВНІ РЕГІОНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок