Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: Лексична основа української мови: виділення та системно-структурна організація

Загрузка...

Лексична основа української мови: виділення та системно-структурна організація / сторінка 4

Назва:
Лексична основа української мови: виділення та системно-структурна організація
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,68 KB
Завантажень:
224
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
, 2003 р.) [11];
· Постійно діючий науковий семінар “Комп’ютерна лінгвістика” (Київ, Київський національний лінгвістичний університет, 25 вересня 2003 р.)
Результати, подані в роботі, також було представлено на Звітних наукових конференціях Львівського національного університету імені Івана Франка (2001, 2002, 2003, 2004) та неодноразово обговорювалися на наукових семінарах кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (2001, 2002, 2003, 2004).
Публікації. Матеріали дисертації опубліковано у чотирьох статтях у фахових виданнях, визначених переліком ВАК України [1–4], п’ятьох статтях у збірниках наукових праць [5–9] і в двох тезах доповідей на конференціях [10, 11].
Структура та об’єм дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (414 найменувань) та п’яти додатків. Загальний обсяг дисертації — 281 сторінка, з яких 166 сторінок основного тексту. Результати роботи проілюстровано у 18 таблицях і на 18 рисунках.
Основний зміст роботи
У вступі викладено загальну характеристику роботи: обґрунтовано актуальність досліджень, що становлять зміст дисертації, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, наукову новизну дослідження, теоретичне та практичне значення одержаних результатів, розкрито їх апробацію та особистий внесок здобувача у вивчення проблеми.
Перший розділ “Виділення лексичної основи української мови” присвячено визначенню поняття лексичної основи як типу мінімалізованого словника. Після здійсненого огляду способів виділення редукованих словників у зарубіжному та українському мовознавстві виявлено факт, що абсолютна більшість укладачів такого типу лексикографічних праць, зокрема лексичних мінімумів для викладання іноземної мови, використовує критерії частотності та функціональної широти, що знаходить втілення у порівнянні частотних словників (Р. Елрідж, В. Беке, Г. Гугенейм, І. Рахманов, Р. Піотровський, З. Курцова, В. Морковкін та ін.).
В україністиці першу практичну спробу укладення лексичного мінімуму із врахуванням статистичних характеристик слів описано в статті В. Ардана, Ф. Бацевича, З. Партика Ардан В. Р., Бацевич Ф. С., Партико З. В. Комп’ютерний словник-мінімум української мови // Мовознавство.— 1996.— № 4–5.— С. 34–40.. Автори за основу виділення взяли принцип В. Перебийніс (джерелa не вказано), згідно з яким високочастотну лексику залучено із частотних словників (далі — ЧС), а низькочастотну — із мовної картини світу, що представлена у підручниках української мови для іноземців. Програма автоматично відібрала слова із Частотного словника української художньої прози із частотністю, більшою за 10, які одночасно входять до одного із чотирьох підручників української мови для іноземців. Для версії 2.0 словника брались до уваги також дані ЧС публіцистичних текстів (переліку не вказано), укладеного авторами самостійно. Поява цього словника вчасна, проте він має низку недоліків, зокрема, недостатніми видаються джерела його укладання. Наприклад, здійснений нами аналіз словничків до семи підручників української мови як іноземної, лексику до яких відібрано емпірично, виявив, що спільними для усіх списків виявилося 0,72% одиниць, для семи — 1,85%; для шести — 3,55%; для п’яти — 4,03%; для чотирьох — 5,7%. Більше ніж половина від загальної кількості слів зустрілися лише в одному з них. Отже, емпіричний критерій відбору лексики не можна назвати надійним. Окрім того, нижній поріг частотності (10) відбраних до описуваного словника-мінімуму слів перевищує допустиму похибку в лінгвістичних дослідженнях (30%) Перебийніс В. С. Статистичні методи для лінгвістів: Навчальний посібник.— Вінниця: Нова книга, 2002.— С. , 152..
Для створення ЛОУМ випрацьовано власну методику, що враховує світовий та вітчизняний досвід.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Лексична основа української мови: виділення та системно-структурна організація

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок