Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ РУКОПИСНОГО ЗІБРАННЯ ІНСТИТУТУ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ (1944–1961)

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ РУКОПИСНОГО ЗІБРАННЯ ІНСТИТУТУ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ (1944–1961)

Назва:
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ РУКОПИСНОГО ЗІБРАННЯ ІНСТИТУТУ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ (1944–1961)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,24 KB
Завантажень:
12
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Національна академія наук України
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка
ЗАХАРКІН Степан Анатолійович
УДК 801.7:091
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ РУКОПИСНОГО ЗІБРАННЯ
ІНСТИТУТУ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ
(1944–1961)
10.01.09 – літературне джерелознавство і текстологія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ 2004


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Науковий керівник: кандидат філологічних наук
Гальченко Сергій Анастасійович,
завідувач Відділу рукописних фондів
та текстології Інституту літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук
Черняков Борис Іванович,
професор Інституту журналістики
Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка
доктор історичних наук
Білокінь Сергій Іванович,
керівник Центру культурологічних студій
Інституту історії України НАН України
Провідна установа: Національна бібліотека України
ім. В. І. Вернадського
Захист відбудеться “13” квітня 2004 р. о 16.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.178.01 в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (01 001, Київ-1, вул. Грушевського, 4).
Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (01 001, Київ-1, вул. Грушевського, 4).
Автореферат розіслано “12” березня 2004 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Г. М. Нога


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Питання історії архівних зібрань належать до найменш розроблених в укра-їнському джерелознавстві. Загальних робіт, присвячених історії архівної справи в Україні й, зокрема, історії формування архівних фондів, існує обмаль. За винят-ком монографії О. Мітюкова про архівне будівни-цтво в УРСР, доведеної хро-нологічно до початку 1970-х років О. Г. Мітюков. Радянське архівне будівництво на Україні. 1917–1973. – К., 1975. – 270 с., роботи ці або мають неспеціальний і відтак вимушено конспективний характер (це стосується насамеперд відповідних розді-лів у навчальних посібниках 1920-х і 1990-х – 2000-х років), або ж розглядають локальні епізоди з історії того або іншого архівного зібрання, не зачіпаючи за-гальних проблем. Єдиним винятком є видана нещодавно (також у формі навчаль-ного посібника) колективна праця за редакцією К. Климової та І. Матяш, у якій уперше зроблено спробу простежити розвиток архівної справи в Україні від її за-родження до сьогодення в монографічному форматі Нариси історії архівної справи в Україні / За заг. ред. Ірини Матяш та Катерини Климової. – К., 2002. – 609 с.. Проте виняток цей лише потверджує правило: за всіх безперечних здобутків новітній посібник має й істот-ні вади, цілий ряд важливих питань історії архівної справи у ньому висвітлено недостатньо, що лише почасти пояснюється жанром видання, головно ж спри-чинено незадовільним станом історико-архівних студій в Україні і браком відпо-відної наукової традиції. Таке становище значною мірою зумовлене, на мій по-гляд, не стільки відсутністю загальних робіт з історії архівної справи, скільки браком базових спеціальних досліджень історії окремих документальних зібрань, насамперед зібрань провідних архівів країни – центральних державних історич-них архівів у Києві та Львові, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного архіву-музею літера-тури та мистецтва України, найбільших обласних архівів, відділів рукописів на-укових бібліотек, а також чільних архівних установ, які функціонували на тери-торії України в минулому.
Монографічних робіт з історії окремих архівів в Україні донедавна не було. Першою й наразі єдиною працею такого роду можна вважати книжку С. Білоконя про Музей України П. Потоцького С. Білокінь. “Музей України. Збірка Павла Потоцького”. Доба, середовище, загибель. – К., 2002. – 250 с. – з тим застереженням, що музейна збірка Потоцького не була архівосховищем у власному розумінні і обіймала, крім пи-семних джерел, інші предмети матеріальної культури.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ РУКОПИСНОГО ЗІБРАННЯ ІНСТИТУТУ ЛІТЕРАТУРИ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ (1944–1961)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок