Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТЕРЕОТИПІВ ІСПАНОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТЕРЕОТИПІВ ІСПАНОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Назва:
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТЕРЕОТИПІВ ІСПАНОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,84 KB
Завантажень:
309
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЮНАЦЬКА Анна Борисівна
УДК: 811.111’373.234(73):008(=134.2)
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТЕРЕОТИПІВ ІСПАНОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ
В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Запоріжжя – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теорії та практики перекладу Запорізького національного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Зацний Юрій Антонович,
Запорізький національний університет, кафедра теорії та практики перекладу, завідувач кафедри
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Швачко Світлана Олексіївна,
Сумський державний університет, кафедра перекладу, професор
кандидат філологічних наук Шепітько Світлана Віталіївна,
Маріупольській державний гуманітарний університет, кафедра англійської мови та перекладу, завідувач кафедри
Провідна установа: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України, кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства, м. Чернівці
Захист відбудеться 17 березня 2006 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.02 у Запорізькому національному університеті за адресою: 69600 м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 2, ауд. .
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Запорізького національного університету за адресою: 69600 м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 2, к. .
Автореферат розісланий 14 лютого 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.І. Кучеренко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Серед сучасних наукових парадигм мовних досліджень слід виділити етнолінгвістичний та лінгвокультурологічний напрямки, які відбивають безпосередній зв’язок лінґвальних явищ з культурними. Дослідженню багатьох аспектів етномовного бачення та мовної картини світу приділяють увагу як вітчизняні, так і зарубіжні науковці (А. Бєлова, О. Бєссонова, О. Березович, О. Корнилов, А. Приходько, Р. Пьєтро, R.). Останнім часом численні наукові праці концентруються навколо проблематики етноцентричності (І. Голубовська, В. Красних, В. Манакін, В. Телія, С. Тер-Мінасова, В. Шаклеїн, M., G., I.). Співіснування різних етнічних спільнот на одній території та міжетнічне спілкування сприяють формуванню обопільних уявлень цих етнічних груп, тобто розвиток етнічної самосвідомості та формування точок зору про різні етноси супроводжується процесом стереотипізації досвіду. На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки зростає інтерес науковців до питань культурної ідентичності та етнічних стереотипів (Т. Голикова, В. Зусман, І. Іванова, Е. Кущ, Г. Пфандль, Р. Ратмайр, В. Скибіна, О. Сухіна, В. Яшенков, A., W., C.).
Актуальним залишається вивчення міжкультурної комунікації (М. Бергельсон, І. Бехта, М. Полюжин, Г. Почепцов, О. Селіванова, І. Шевченко, P., L.), в якій, як відомо, вербалізуються найбільш поширені етнічні “ксеностереотипи”. Дослідження функціонування етнофобізмів в англійській мові знайшло широке відбиття у працях мовознавців (Т. Антонченко, А. Дьоміна, Ю. Зацний, Ch., J., A.). У той же час, поза увагою науковців залишилася ціла низка специфічних рис, притаманних етнолінгвокультурній ситуації у США. Стосунки між домінуючою етнічною групою – американцями європейського походження та найчисленнішою етнічною меншістю США – іспаномовними спільнотами чітко простежуються у межах опозиції “свій-чужий”.
Унаслідок міжетнічних контактів та безперервних міграцій населення мовні зв’язки та білінгвізм є сьогодні предметом особливої уваги дослідників (Г. Вішневська, Е. Володарська, О. Чередниченко, С. Швачко, M., L. Lааksonen, R., R.). Саме в умовах мультикультуралізму та білінгвізму створюється специфічна ситуація крос-культурного контакту, в якій процес вербалізації “ксеностереотипів” виявляється особливо наочно.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТЕРЕОТИПІВ ІСПАНОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок