Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Назва:
ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,67 KB
Завантажень:
227
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
 
Білоус Олег Михайлович
УДК 322:32.001
ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТ
ПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Спеціальність 23.00.02 - політичні інститути та процеси
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата політичних наук
Київ - 2004
Дисертацією
є рукопис
Робота виконана
на кафедрі політології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України
Науковий керівник
доктор філософських наук, професор
Рибачук Микола Филимонович,
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України,
керівник Центру досліджень проблем Церкви і етноконфесійних
відносин, головний науковий співробітник
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук, професор Михальченко Микола Іванович, член-кореспондент НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, головний науковий співробітник
кандидат політичних наук Кардош Едуард Юрійович, Львівська комерційна академія, доцент кафедри філософії і культури
Провідна
установа Київський національний університет будівництва і архітектури, кафедра політичних наук МОН України, місто Київ
Захист відбудеться “28” вересня 2004 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.181.01 в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Кутузова, 8, кім. 202.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту політичних і етнона-ціональних досліджень НАН України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Кутузова, 8, кім. 218.
Автореферат розісланий “26” серпня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор політичних наук Левенець Ю.А.
Підп. до друку 8.04.2004. Формат 60х84/16.
Гарнітура “Times Neu Roman”. Ум. друк. арк. 0,9.
Тираж 100. Віддруковано на різографі.
76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57
Друкарня видавництва “Плай”
Прикарпатського університету імені Василя Стефаника


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Проблема оптимізації державно-церков-них відносин в Україні належить до пріоритетів як у діяльності органів держав-ної влади, так і церковних організацій та суспільства. Відомо, що релігійні конф-лікти є одними із найгостріших і тривалих. На жаль, українська міжцерковна реаль-ність є такою, що відносини насамперед у середовищі традиційної і найвпли-вові-шої конфе-сії – православної – відзначаються напругою, яка нерідко провокує прихиль---ників тої чи іншої церковної організації на відкрите протистояння і конфлікти.
Виходячи із констатації зазначеного факту, виникає необхідність об’єктив-ного аналізу не лише міжцерковної ситуації, що склалася на сьогодні, а й ретельного дослідження державно-церковних відносин засобами політології. Тому актуальність дослідження спричинена як об’єктивними чинниками – латентною та потенційно руйнівною конфліктогенністю міжцерковних відносин в нашій країні, з одного боку, так і невизначеністю державних пріоритетів у сфері конфесійної політики, з іншого. Вона також зумовлена й науковими, насамперед політоло-гічними чинниками, оскільки цій проблематиці з боку представників політичної науки приділяється ще недостатньо уваги.
Як свідчить детальне ознайомлення з науковими джерелами та публікаціями даної тематики, на сьогодні навіть немає усталеного наукового визначення поняття державно-церковних відносин. Однак воно широко побутує у наукових виданнях, публіцистиці, засобах масової інформації, що зумовлює необхідність його наукового визначення та обґрунтування його методологічних функцій. Разом з тим, концептуальний аналіз феномена державно-церковних відносин необхідно екстраполювати на реальну ситуацію, що на сьогодні складається в Україні у сфері цих відносин з метою їх оптимізації.
Саме тому виникає нагальна потреба науково-політологічного аналізу як характеру та змісту державно-церковної політики, так і механізмів її реалізації. Адже базування політики у сфері державно-церковних відносин на наукових засадах дає змогу запобігати конфліктним ситуаціям, формувати у громадян нашої держави почуття національної єдності і гідності, що вкрай важливо на сучасному етапі, коли наша країна переживає складні процеси реформування політичної системи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок