Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: РОЗВИТОК ОЛІЄ–СИРОВИННОГО ВИРОБНИЦТВА І ЗБУТУ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ РИНКУ

Загрузка...

РОЗВИТОК ОЛІЄ–СИРОВИННОГО ВИРОБНИЦТВА І ЗБУТУ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ РИНКУ / сторінка 3

Назва:
РОЗВИТОК ОЛІЄ–СИРОВИННОГО ВИРОБНИЦТВА І ЗБУТУ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ РИНКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,54 KB
Завантажень:
427
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, які виносяться на захист, одержані дисертантом особисто і відображені в публікаціях без співавторів.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони можуть використовуватися керівниками і фахівцями підприємств, адміністративних районів, областей і Міністерства АПП як засіб управління процесами агропромислової інтеграції виробництва, переробки і збуту різних видів продукції, формування ринку оліє–сировинного виробництва соняшнику в регіонах, оцінки втрат і їх скорочення у господарському ланцюжку від вирощування сировини до споживання продукції, виявлення організаційно–економічних резервів підвищення економічної ефективності інтегрованого виробництва в АПК. Розробки і пропозиції щодо резервів підвищення ефективності виробництва соняшнику запропоновані для сільськогосподарських підприємств Мелітопольського району Запорізької області. Методика оцінки втрат і їх скорочення використовується в сільськогосподарських виробничих кооперативах “Промінь” і “Переможець” Якимівського району Запорізької області (довідка від 20.02.02 р.), а при переробці соняшнику на Мелітопольському олійно-екстраційному заводі (довідка від 19.02.02 р.). Основні теоретичні положення дисертації рекомендуються до впровадження в навчальному процесі Таврійської державної агротехнічної академії при викладанні дисциплін “Організація виробництва в сільському господарстві” і “Економіка сільського господарства” (довідка від 10.03.02 р.).
Апробація результатів дослідження. Основні положення дослідження доповідалися на наукових та науково-практичних конференціях: у Таврійській державній агротехнічній академії “Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і співробітників” (2000 р.); у Харківському державному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва “Механізм господарювання та економічна динаміка в АПК” (2001 р.); у Національному аграрному університеті – “Механізми господарювання й економічного зростання в АПК: стан, проблеми, перспективи” (2001 р.); Кримському державному аграрному університеті “Формування механізмів господарювання в аграрній сфері” (2001 р.); в Луганському національному аграрному університеті “Механізм господарювання і проблеми економічного зростання в агропромисловому комплексі України” (2002 р.)
Публікації. Основні положення дисертаційної роботи відображені у 6 наукових публікаціях фахових видань загальним обсягом 2.1 друк. арк.
Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Вона викладена на 176 сторінках, містить 52 таблиці, 9 рисунків, 5 додатків, список використаних джерел містить 135 найменувань.
ОСНОВНОЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її значимість, розкрито зв'язок роботи з напрямами наукових розробок, сформульовано мету і завдання дисертації, визначено наукову новизну одержаних результатів, наведено дані їхньої апробації та впровадження, показано можливості теоретичного і практичного використання.
У першому розділі – “Теоретичні і методологічні основи ефективності виробництва олійної культури - соняшнику в умовах поглиблення агропромислової інтеграції” на основі узагальнення наукових положень вітчизняних та зарубіжних вчених відзначається, що з переходом до ринкової економіки зростає значимість інтегрованого виробництва в АПК, яке є важливою передумовою підвищення ефективності виробництва в сільському господарстві в цілому і технічної культури – соняшнику – зокрема.
В науковій літературі при визначенні сутності економічної категорії “агропромислова інтеграція” є чимало суперечливих та дискусійних питань. Перехід до ринкових відносин і формування приватної власності надає указаній категорії нові змістовні ознаки. Необхідне системне надання сутності даному поняттю і, на думку автора, недоцільно об'єднувати всю багатоплановість цієї тенденції сучасної економіки в одному визначенні.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: РОЗВИТОК ОЛІЄ–СИРОВИННОГО ВИРОБНИЦТВА І ЗБУТУ СОНЯШНИКУ В УМОВАХ РИНКУ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок