Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

Назва:
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,25 KB
Завантажень:
503
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЛИШКО Вікторія Володимирівна
УДК [94 (477) : 94 (475)] : 008 "19"
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ
1991-1999 рр.
Спеціальність 07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії України історичного факультету Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова
Науковий керівник:
доктор історичних наук, професор
АЛЕКСЄЄВ Юрій Миколайович,
завідувач кафедри історії Київського славістичного університету,
президент Київського славістичного університету
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор
ДАНИЛЕНКО Віктор Михайлович,
завідувач відділу історії культури українського народу
Інституту історії України НАН України
кандидат історичних наук, доцент
Ільюшин Ігор Іванович,
доцент кафедри історії слов'ян
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Провідна установа:
Інститут української археографії та джерелознавства
ім. М.С. Грушевського НАН України
Захист відбудеться 18.11.2002 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349)
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58)
Автореферат розісланий 15.10.2002 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент О. І. БОЖКО
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Структура дисертації обумовлена, метою та завданнями дослідження. Обсяг становить 224 сторінки. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку джерел та літератури (32 сторінки, 306 назв).
Вступ. Актуальність дослідження. Проблема українсько-польських зв'язків у галузі культури як найбільш результативної та масової форми спілкування завжди викликала інтерес дослідників. Саме через культурний діалог відбувається пізнання, національне усвідомлення, взаємозбагачення та взаємопроникнення культур. Це чи не в найбільшій мірі відноситься до культур України та Польщі, про що свідчить багатовікова спільна історія цих країн. Важливість дослідження випливає з процесів формування у 1991-1999 рр. нової європейської системи міжнародних відносин, суттєвим елементом якої є стосунки в галузі культури. Проголошення незалежності України та перемога демократичних сил у Польщі, встановлення між державами відносин на рівні стратегічного партнерства стали поштовхом для історичного висвітлення різноманітних аспектів у стосунках двох країн на основі їх комплексного вивчення та аналізу на тлі оновленої Європи.
Аналіз українсько-польських відносин є необхідним для визначення основних закономірностей у взаємозв'язках між двома народами і має сприяти усуненню перешкод на шляху наших суспільств до рівноправного членства в європейській співдружності. Дослідження особливостей українсько-польських контактів у галузі культури також зумовлено відсутністю ґрунтовних теоретичних праць, присвячених досвіду двосторонніх зв'язків між цими країнами у період визнання та становлення України як незалежної держави на міжнародній арені.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження здійснене в рамках наукової програми Національного педагогічного університету
ім. М. П. Драгоманова "Дослідження проблем гуманітарних наук" розробленою і затвердженою Науково-експертною радою Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямом "Історія."
Хронологічні рамки дисертації охоплюють період від 1991 по 1999 рр., тобто від моменту визнання Польщею незалежності України і встановлення з нею дипломатичних відносин до часу, коли в Польща вступила в НАТО. У необхідних випадках для повноти аналізу дослідження виходить за межі визначених хронологічних рамок.
Метою дисертаційного дослідження є узагальнюючий комплексний аналіз основних форм здійснення українсько-польських зв'язків у галузі культури, вивчення досвіду співробітництва, визначення прогнозованих перспектив щодо підвищення ефективності культурної співпраці між Україною та Польщею на сучасному етапі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок