Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Використання комп'ютерних технологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розслідування

Використання комп'ютерних технологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розслідування

Назва:
Використання комп'ютерних технологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розслідування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,88 KB
Завантажень:
238
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Бірюков Валерій Васильович
УДК 343.982.9: 343.132 (477)
Використання комп'ютерних технологій
для фіксації криміналістично значимої інформації
у процесі розслідування
Спеціальність 12.00.09. - кримінальний процес та криміналістика;
судова експертиза
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ-2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Луганському інституті внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (м. Луганськ).
Науковий керівник - заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України Сегай Михайло Якович, Київський реґіо-нальний центр АПрН України, учений секретар
Офіційні опоненти - заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Лисиченко Віталій Костянтинович, Академія державної податкової служби України, профе-сор кафедри кримінального права, процесу та криміна-лістики
- кандидат юридичних наук, старший науковий спів-робітник ПРОХОРОВ-ЛУКІН Григорій Вікторович, Київський науково-дослідний інститут судової експер-тизи Міністерства юстиції України, завідуючий лабора-торією
 
Провідна установа: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
(м. Харків).
Захист відбудеться "_22" лютого 2001 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.03 при Національній академії внутрішніх справ України (03035, м. Київ-35, Солом'янська площа, 1).
 
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної академії внутрішніх справ України (03035, м. Київ-35, Солом'янська площа, 1).
Автореферат розіслано "11" січня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат юридичних наук,
доцент Є.Д. Лук’янчиков
 
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Становлення правової держави в Україні відбувається одночасно з реформуванням соціально-економічного устрою. Історія свідчить, що такого роду кардинальні зміни супроводжуються соціальними конф- ліктами, зростанням рівня злочинності.
За цих умов у зміцненні законності й правопорядку зростає роль юри- дичної науки, зокрема криміналістики, одним із головних завдань якої є наукове осмислення й розробка арґументованих пропозицій щодо подальшого вдосконалювання методик розкриття злочинів із використанням новітніх досягнень сучасної науки і техніки, обґрунтування законності їх застосування.
Водночас слід зазначити, що чинна система правової реґламентації застосування науково-технічних засобів найчастіше не ініціює, а скоріше гальмує науково-технічний прогрес у розкритті та розслідуванні злочинів. Насторожує і той факт, що в нових проектах КПК, по суті, зберігається система використання науково-технічних засобів і методів у розкритті злочинів, запропонована в КПК 1960 р. В умовах зростання організованості й аґресивності злочинності, її протидії розслідуванню “особисті” показання учасників кримінального процесу стають найуразливішим об'єктом злочинного впливу, що призводить до їх подальшої зміни, а отже, і до фактичної втрати первісного доказового значення. Вирішення цієї проблеми багато в чому пов'язане з об'єктивізацією доказування на основі більш широкого використання сучасних досягнень науково-технічного прогресу в розкритті злочинів і відповідного правового й організаційного забезпечення.
Питання виявлення, фіксації та опрацювання інформації для встановлення істини щодо розслідуваного злочину, а також використання з цією метою науково-технічних засобів (НТЗ) постійно привертають увагу вчених-криміналістів і практиків.
Значний внесок у вирішення цього завдання зробили вчені: Р.С. Бєлкін, В.П. Бахін, П.Д. Біленчук, І.Є. Биховський, А.І. Вінберг, О.М. Глотов, В.І. Гончаренко, О.В. Дулов, А.В. Іщенко, П.П. Іщенко, В.О. Коновалова, В.П. Колмаков, І.Ф. Крилов, В.С. Кузьмічов, А.А. Леві, В. К. Лисиченко, В.І.Попов, М.С. Польовий, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, М.О. Селіванов, В.О. Снєтков, В.С. Сорокін, В.М. Тертишник, В.Ю. Шепітько та інші.
Безсумнівно, зазначені автори надали істотну допомогу слідчій практиці, внесли чимало нового в теорію й практику фіксації та опрацювання криміналістично значимої інформації.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Використання комп'ютерних технологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі розслідування

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок