Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СЕМАНТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІДІМЕННИХ ПРИЙМЕННИКІВ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

СЕМАНТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІДІМЕННИХ ПРИЙМЕННИКІВ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

Назва:
СЕМАНТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІДІМЕННИХ ПРИЙМЕННИКІВ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,28 KB
Завантажень:
235
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Дніпропетровський державний університет
УДК: 801.282
АЛІЄВА Васфіє Миколаївна
СЕМАНТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ВІДІМЕННИХ ПРИЙМЕННИКІВ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ
10.02.02 – російська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Дніпропетровськ – 1998
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі російської мови Сімферопольського державного університету.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, професор
Сидоренко Євдокія Миколаївна, Сімферопольський державний університет, професор кафедри російської мови.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, доцент
Пра-дід Юрій Федорович, Кримський факультет Університету внутрішніх справ, завідувач кафедри українознавства та мовної підготовки;
кандидат філологічних наук, доцент
Козлова Ольга Євгенівна, Дніпропет-ровський дер-жавний університет, доцент кафедри російської мови.
Провідна установа: Ізмаїльський державний педагогічний інститут,
кафедра загального мовознавства і слов’янських мов.
Захист відбудеться 26 листопада 1998 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук при Дніпропетровському державному університеті за адресою: 320625, м. Дніпропетровськ, пров. Науковий, 13, корп. 1, філологічний факультет, ауд. 804.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Дніпропетровського державного університету.
Автореферат розісланий 23 жовтня 1998 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої радиТ.С. Пристайко
Загальна характеристика роботи
Сучасна система російських прийменників складалася протягом тривалого періоду. До XVII ст. розвиток прийменників відбувався за рахунок внутрішніх ресурсів. Пізніше розпочався активний процес утворення нових прийменників за рахунок діахронної трансформації.
Дослідження похідних прийменників є однією з актуальних лінгвіс-тичних проблем. Таке вивчення можливе як з позицій діахронії, коли враховується вся історія розвитку слів, явищ мови, так і з позицій синхронії, коли в центрі уваги дослідника стає слово або факт мови в його синтагматичному аспекті, з урахуванням їх оточення і зв’язків.
У лінгвістичних роботах, присвячених похідним прийменникам, основна увага приділялася діахронії: визначено зміст цього терміну, подана типологія окремих процесів, названі результати діахронної трансформації і т. ін. (дет. див. роботи Н.І. Букатевича, Н.А. Каламо-вой, Ю.Г. Скиби, Г.В. Судакова, Е.Т.Черкасової та ін. учених).
Не менш важливим є синхронний аспект, бо прийменники одно-часно повернуті до імені, з яким вони тісно взаємодіють, і до дієслова, від якого залежить відмінкова група. Прийменники виражають ті ж самі відношення, що й непрямі відмінки імені, але роблять це більш ди-ференційовано. З позицій синхронії прийменники досліджувалися Н.І. Астаф’євою, В.С. Бондаренко, М.В. Всеволодовою, В.М. Глухих, І.Н. Єрмоленко, М.А. Леоненко та ін. ученими.
Похідні прийменники за семантичною енергією, наявною в них, наповняють простір між двома полюсами: з одного боку знахо-дяться похідні відадвербіальні, рідше – відіменні прийменники, що порівняно недавно відірвалися від вихідних номінативних слів і зберігають з ними живий семантичний зв’язок (навстречу, мимо, по причине, с целью і под.); з другого боку – формальні, “пусті” пер-шотвірні прийменники, що досягли найвищого ступеня абстракції (по, с, в і под.). Вивчення і перших, і других важливе для осмислення ходу розвитку мислення людини.
Актуальність теми. Мова знаходиться в постійному роз-витку: поповнюється її лексичний склад, змінюється, хоч і повільно, граматична система. Тому не випадково однією з актуальних проблем сучасної лінгвістики є дослідження процесів перехідності в галузі частин мови. Звернення до вивчення прийменників у світлі теорії діахронної транс-формації важливе з кількох причин: воно дозволяє глибше вивчити пласт службової лексики, охарактеризувати її кількісний та якісний склад, по-казати роль прийменників у системі аналітичних засобів російської мови.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: СЕМАНТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІДІМЕННИХ ПРИЙМЕННИКІВ У РОСІЙСЬКІЙ МОВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок