Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕГУЛЮВАННЯ ФІСКАЛЬНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІКАХ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ

РЕГУЛЮВАННЯ ФІСКАЛЬНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІКАХ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ

Назва:
РЕГУЛЮВАННЯ ФІСКАЛЬНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІКАХ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,52 KB
Завантажень:
122
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ІВАНА ФРАНКА
На правах рукопису
САМУРА
ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
УДК 336.2:330.1.101.
РЕГУЛЮВАННЯ ФІСКАЛЬНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІКАХ
ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ
спеціальність 08.02.03 – організація управління,
планування та регулювання економікою
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата економічних наук
Львів - 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фінансів та банківської справи Львівської комерційної академії Укоопспілки.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Загорський
Володимир Степанович, Львівська комерційна
академія, декан економічного факультету
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Бойко Євген
Іванович, завідувач відділу Інституту регіональних
досліджень НАН України,
кандидат економічних наук Загородній Анатолій
Григорович, професор кафедри менеджменту та
міжнародного підприємництва Національного
університету “Львівська політехніка”
Провідна установа: Тернопільська академія народного господарства,
кафедра державного і муніципального управління
Захист дисертації відбудеться “4” “листопада” 2002 р. о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, пр. Свободи, 18, ауд. 115.
З дисертацією можна ознайомитись в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розіслано “2” “жовтня“ 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради проф. Панчишин С. М.


І. Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Використання фіскально-економічної системи як важеля регулювання розвитку економіки на сучасному етапі є недостатньо ефективним. Насамперед це зумовлено непослідовністю бюджетно-податкової реформи, невиваженістю фіскально-економічної політики, частою зміною переліку податків, переглядом механізмів їх справляння, мінливістю фінансових пріоритетів держави. Отже, постає складне завдання структуризації системи оподаткування та створення концепції її реформування відповідно до умов, потреб, вимог сьогодення. Перехід до ринкової системи господарювання передбачає, що податки, як суб’єктивне явище фінансової політики, повинні сприяти розвитку ринкових відносин, стимулювати підприємницьку діяльність та інвестиційну активність, виступати фінансовим гарантом реалізації соціальних програм для населення, забезпечувати наповнюваність бюджету.
Проблеми оподаткування, раціональної побудови фіскально-економічної системи, ефективного функціонування останньої постійно перебувають у полі зору вітчизняної економічної науки. Істотний внесок у розробку теоретичних і практичних аспектів окреслених проблем внесли В. Л. Андрущенко, Г. І. Башнянин, Є. І. Бойко, О. Д. Василик, В. М. Геєць, М. І. Долішній, Л. Н. Дробозіна, А. Г. Загородній, В. С. Загорський, В. Д. Лагутін, В. С. Марцин, І. Р. Михасюк, Є.В. Мних, В. М. Опарін, М. М. Павлишенко, А. М. Поддерьогін, В. М. Суторміна, В. М. Федосов, А. А. Чухно, С. І. Юрій. Однак економічна реформа в Україні вимагає пошуку нових шляхів адаптації фіскального механізму до конкретного етапу розвитку економіки, структуризації фіскально-економічної системи, типологізації окремих форм оподаткування, оптимізації останніх відповідно до потреб ринкового середовища. Названі проблеми постійно загострюються внаслідок непослідовності економічної реформи, вимагають подальшого вивчення, а отже й залишаються актуальними.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах розробки науково-дослідної теми кафедри фінансів і кредиту Львівської комерційної академії (Договір № 5 від 01.01.2000 р.).
Мета і завдання дослідження. Метою даного дисертаційного дослідження є комплексне узагальнення і практичний аналіз організаційно-правових засад функціонування фіскально-економічних систем в економіках перехідного типу, структуризація та оптимізація вітчизняної системи оподаткування відповідно до потреб ринкової системи господарювання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: РЕГУЛЮВАННЯ ФІСКАЛЬНИХ СИСТЕМ В ЕКОНОМІКАХ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок