Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ОДЕЩИНІ (1944 – 1991 РР.)

РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ОДЕЩИНІ (1944 – 1991 РР.)

Назва:
РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ОДЕЩИНІ (1944 – 1991 РР.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,13 KB
Завантажень:
168
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені І.І.МЕЧНИКОВА
ЩЕРБИНА НАДІЯ ФЕДОРІВНА
УДК 94(477.74):908 “1944/1991” (043.3)
РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА
НА ОДЕЩИНІ (1944 – 1991 РР.)
Спеціальність 07.00.01 – історія України
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Одеса – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії України Одеського державного економічного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
СКРИПНИК Микола Онисимович,
Одеський державний економічний університет,
професор кафедри історії України
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
ГОНЧАРУК Григорій Іванович,
Одеський національний політехнічний університет
завідувач кафедри історії та етнографії України
кандидат історичних наук, доцент
БАЖАН Олег Григорович,
Інститут історії України НАН України,
старший науковий співробітник відділу
регіональних проблем історії України
Провідна установа: Харківський національний університет
імені В.Н.Каразіна, кафедра історії України.
Захист відбудеться “14” вересня 2007 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради
Д. 41.051.08 при Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова за адресою: 65082,
м. Одеса, вул. Щепкіна, 12, ауд. 9.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова за адресою: 65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 24.
Автореферат розісланий “10”серпня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А.К.Лозовський
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дисертаційного дослідження. Серед проблем, що розробляються українською історичною наукою, чільне місце посідає історія формування та розвитку історичного краєзнавства, яке сьогодні значною мірою сприяє відродженню духовності й культури, піднесенню національної самосвідомості, вихованню патріотизму, органічно поєднує покоління минулі з прийдешніми.
В історії розвитку історичного краєзнавства на Одещині особливе місце посідає період другої половини 40-х – початку 90-х рр. ХХ ст. Це один із складних і суперечливих періодів історії як України в цілому, так й історії краєзнавства зокрема. Впродовж зазначеного періоду відбувалися процеси відновлення роботи державних культурно-освітніх закладів, здійснювалися громадські ініціативи, що мали саме краєзнавче спрямування. Відзначається також активізація краєзнавчого руху, спостерігається реалізація державних, громадських пам'яткоохоронних та музейних програм, які сприяли розширенню мережі музейних закладів, формуванню системи охорони пам'яток. Широкого поширення набув досвід роботи наукових та громадських товариств відповідного напрямку, а також науковий доробок багатьох істориків-краєзнавців Одещини. Комплексне дослідження історико-краєзнавчого матеріалу в регіоні у другій половині ХХ ст. видається необхідним для відтворення цілісної картини історії розвитку історичного краєзнавства на Одещині й в Україні загалом.
Науковий аналіз особливостей процесу відродження та розвитку історичного краєзнавства у другій половині 40-х – початку 90-х рр. ХХ ст., ролі культурно-освітніх закладів, наукових та громадських товариств у вивченні та збереженні історико-культурної спадщини, дає можливість поглибити розуміння соціально-економічних та культурних процесів, які відбуваються в умовах утвердження новітньої української державності. Розвиток історичного краєзнавства на Одещині не став предметом спеціального наукового дослідження. Таким чином, враховуючи зазначене вище, актуальність обраної теми - “Розвиток історичного краєзнавства на Одещині (1944 – 1991 рр.)”, визначається недостатнім рівнем її вивчення і можливістю врахування досвіду краєзнавчої роботи для використання його в сучасних умовах.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження безпосередньо пов’язане з науковою темою, яку розробляє кафедра історії України Одеського державного економічного університету - “Проблеми формування української державності: історія та сучасність”(номер державної реєстрації 0107U002604).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА НА ОДЕЩИНІ (1944 – 1991 РР.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок