Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ В УКРАЇНІ (1864 – 1917 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ В УКРАЇНІ (1864 – 1917 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ

Назва:
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ В УКРАЇНІ (1864 – 1917 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,60 KB
Завантажень:
186
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ШАРАВАРА ТАМАРА ОЛЕКСІЇВНА
УДК 930.1:332.012.2 (477) „18” „451.50”
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ
В УКРАЇНІ (1864 – 1917 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ
Спеціальність 07.00.06 – історіографія, джерелознавство
та спеціальні історичні дисципліни
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник:
доктор історичних наук, професор
Колесник Віктор Федорович
завідувач кафедри давньої та нової історії України,
декан історичного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук, професор
Щербак Микола Григорович
завідувач кафедри архівознавства та спеціальних
галузей історичної науки Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
кандидат історичних наук
Висовень Оксана Іванівна
викладач кафедри історії і культури України
Переяслав-Хмельницького державного педагогічного
університету імені Г. Сковороди
Провідна установа: Інститут історії України НАН України
Захист відбудеться „21” лютого 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці імені М. Максимо-вича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий "15" січня 2005 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент О.Г. Сокірко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Структура дисертації зумовлена метою та завданням дослідження. Її обсяг становить 247 сторінок. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків (207 сторінок), списку використаних джерел та літератури (40 сторінок, 418 назв).
Вступ. Актуальність дослідження визначається певним прагматичним значенням історіографічного узагальнення досвіду минулого для реформування органів місцевого самоврядування в сучасній Українській державі. Разом з тим актуальність обраної теми визначається внутрішніми потребами самої історичної науки, її постійним прагненням рухатися уперед на основі аналізу і узагальнення уже досягнутого. Особливого значення цей чинник набуває на сучасному етапі розвитку Української держави, коли, з одного боку, зростає інтерес до історичного минулого, а, з іншого – здійснюється процес активного оновлення історичних знань. Він якраз і супроводжується підвищенням зацікавленості щодо поглядів, позицій та концепцій істориків, особливостей функціонування вітчизняної історичної науки в радянську і посткомуністичну добу.
Актуальність обраної теми визначається сучасним етапом історичної науки. Впродовж 1990-х років - на початку XXІ ст. в Україні вийшла ціла низка нових праць, які руйнують панівні у радянські часи стереотипи, суттєво збагачують і значною мірою змінюють наші попередні уявлення про діяльність земств і українських земств зокрема. А це, в свою чергу, вимагає комплексного історіографічного аналізу всього масиву найновішої літератури, об'єктивної оцінки реального стану розробки проблеми, виокремлення концепцій, думок і поглядів, що сприяють нагромадженню історичних знань і їх подальшому розвитку, визначення вузьких місць, прогалин і обґрунтування тематики подальших досліджень.
Нагальна потреба неупередженого аналізу особливостей формування за радянської доби історичних знань про органи місцевого самоврядування Російської імперії та їх внесок у вирішення соціально-економічних нужд населення, висуває обрану тему до актуальних напрямків дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертація виконана в рамках науково-дослідної теми „Історія формування і розвитку Української держави” (державний реєстраційний номер 01 БФ 04601), яка включена до тематичного плану, що розробляється історичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСТВ В УКРАЇНІ (1864 – 1917 рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок