Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат українською: ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ІМІДЖЕВА ТЕХНОЛОГІЯ У СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЇ ТА МАРКЕТИНГУ

Загрузка...

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ІМІДЖЕВА ТЕХНОЛОГІЯ У СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЇ ТА МАРКЕТИНГУ / сторінка 5

Назва:
ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ІМІДЖЕВА ТЕХНОЛОГІЯ У СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЇ ТА МАРКЕТИНГУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,27 KB
Завантажень:
123
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з 1994 по 2004 рр., що співпадає з проведенням президентських і парламентських виборчих кампаній в Україні та дозволяє рельєфно виокремити і прослідкувати еволюцію ролі та значення політичної реклами в сучасних комунікативних процесах.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були викладені авторкою у доповідях і виступах на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. У тому числі на Міжнародній конференції “Молодь за інформаційне суспільство” (Київ, 16 – 17 квітня 2003 р.), VІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Наука і освіта ’2004” (Дніпропетровськ, 10 – 25 лютого 2004 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Динаміка наукових досліджень ‘2004” (Дніпропетровськ, 21 – 31червня 2004 р.), І Міжнародній науково-практичній конференції „Науковий потенціал світу ‘2004” (Дніпропетровськ, 1 – 15 листопада 2004 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Сучасний соціокультурний простір ’2004” (Київ, 20 – 25 грудня 2004 р.), Науковій конференції „Україна і слов’янський світ: історія і сучасність” (Рівне, 25 – 26 травня 2004 р.).
Наукові результати, положення та висновки дисертації також обговорювалися на наукових семінарах, „круглих столах”, на засіданнях кафедри політології та соціології РДГУ та на спільному засіданні кафедри міжнародних відносин та кафедри політології та соціології Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.
Публікації. Основні наукові положення, висновки і практичні рекомендації викладено авторкою у дев’яти публікаціях, чотири з яких надруковані у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, дванадцяти підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 180 сторінок, список використаних джерел та літератури складається з 347 найменувань і займає 27 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано актуальність, висвітлено ступінь дослідження проблеми, охарактеризовано джерельну базу, сформульовано об’єкт і предмет дослідження, наукову мету і завдання, подано методологічну основу дисертації, її теоретичне і практичне значення.
У першому розділі „Теоретико-концептуальні засади політичного рекламування у світлі комунікативного та маркетингового підходів” розглядається політична реклама крізь призму комунікативного та маркетингового підходів. У розділі сформульовано понятійно-категоріальний апарат дослідження, проаналізовано концептуальні підходи та теоретичні напрацювання вітчизняних і зарубіжних дослідників щодо політичних комунікацій, політичного маркетингу, політичної реклами та політичних технологій. Проаналізовано значну кількість дефініцій політичної реклами та подано власне трактування, що визначає загальні рамки для оперування цим терміном. Політична реклама розглядається дисертанткою як маркетингова технологія агітаційно-пропагандистського характеру, яка має на меті сформувати відповідне ставлення до об’єкта політичного рекламування та спонукати його до відповідної електоральної поведінки шляхом впровадження в масову свідомість різними засобами комунікації відповідного іміджу (образу) політичного об’єкту. На основі узагальнення значної кількості концепцій слід зазначити, що плюралізм позицій і багатовимірність трактування політичної реклами засвідчує її теоретико-наукову значимість, актуалізує політичну рекламу як різновид політичних технологій, що повноправно вписується у виборчий менеджмент.
Політична реклама під кутом маркетингового підходу розглядається як досить складне утворення, яке становить комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій, заходів по інформуванню, створенню іміджу та просуванню на ринок політичного „товару”. Мається на увазі єдина багатоканальна синхронізована комунікація, яка зорієнтована на встановлення інтерактивних двосторонніх зв’язків з різними цільовими аудиторіями і включає наступні напрямки рекламної діяльності: власне класична реклама (advertising); паблік рилейшнз (public relations); стимулювання збуту (sales promotion); створення постійного кола клієнтів (direct-marketing).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК ІМІДЖЕВА ТЕХНОЛОГІЯ У СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЇ ТА МАРКЕТИНГУ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок