Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ШАХТАРСЬКИХ МІСТ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ШАХТАРСЬКИХ МІСТ

Назва:
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ШАХТАРСЬКИХ МІСТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,67 KB
Завантажень:
327
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут регіональних досліджень
Олексюк Ганна Василівна
УДК 332.14 (477)
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ
РОЗВИТКУ ШАХТАРСЬКИХ МІСТ
Спеціальність 08.10.01 –
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік НАН України
Долішній Мар’ян Іванович,
Інститут регіональних досліджень НАН України, директор
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Данилишин Богдан Михайлович,
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, заступник голови;
кандидат економічних наук, доцент
Кривицький Антон Федорович,
Луцький державний технічний університет, доцент кафедри
Провідна установа: Інститут економіки промисловості НАН України, відділ проблем ефективного використання виробничого потенціалу, м. Донецьк
Захист відбудеться 8 липня 2002 р. о 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інсти-туті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України
Автореферат розісланий 5 червня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук В. ЖОВТАНЕЦЬКИЙ
Загальна характеристика роботи.
Актуальність теми дослідження. Однією з невід’ємних складових розвитку паливно-енергетичного комплексу України є функціонування поселень, які розташовані в районах видобування корисних копалин, зокрема кам’яного вугілля підземним способом. Проблеми життєдіяльності територіальних утворень, які прийнято називати шахтарськими містами, селищами, в період ринкової трансформації національної економіки викликають великий інтерес як з економічної, так і соціальної точок зору. В зв’язку з тим, що шахтарські поселення створювались в основному в місцях добування корисних копалин, переважну більшість промислового потенціалу формувала вуглевидобувна галузь, в період вичерпання запасів виникає ряд проблем щодо дальшого їх існування та розвитку. Характерною особливістю функціонування цих поселень в останнє десятиріччя є соціальна напруга в трудових шахтарських колективах, різке погіршення фінансового-економічного стану вуглевидобувних підприємств, як основної містоутворюючої бази, поглиблення окремих протиріч, що гальмують позитивні соціально-економічні та ринкові перетворення. Посилення уваги до проблем паливно-енергетичного комплексу є однією з передумов виходу України з затяжної соціально-економічної кризи, створення ефективної ринкової системи господарювання, входження національної економіки у Європейське Співтовариство та систему міжнародних відносин. Але окреме функціонування паливно-енергетичного комплексу держави без його соціальної інфраструктури у вигляді шахтарських міст, селищ, інших поселень, неможливе. Тому, необхідність дослідження їх з точки зору державної регіональної політики, адміністративної реформи, програми реформування паливно-енергетичного комплексу є очевидною і визначає актуальність даного дослідження. Як показує зарубіжний та вітчизняний досвід, без гарантії державної підтримки ефективний розвиток шахтарських регіонів є неможливий.
Проблеми розвитку міських поселень, розроблялись в працях багатьох вче-них. Однією з основних особливостей наукових досліджень в галузі соці-аль--но-економічної географії, економічної історії, галузевої та регіональної еко-но--міки, територіального устрою держави є практично новий погляд на проб-ле-ми розвитку міст у нових ринкових умовах. Окремі положення щодо територі-аль--ного розвитку зазнають докорінних змін із введенням інституту місцевого са-мо--врядування в Україні. Наукові праці новітнього бачення, присвячені проб-ле-мам розвитку регіонів та територій, належать О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ШАХТАРСЬКИХ МІСТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок