Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТОВІДНОШЕННЯ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТОВІДНОШЕННЯ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Назва:
СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТОВІДНОШЕННЯ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,07 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ТКАЧ Марія Михайлівна
УДК 378.7:18: 37.01
СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТОВІДНОШЕННЯ
МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Київському національному університеті культури і мистецтв, Міністерство культури і мистецтв України.
Науковий керівник | доктор педагогічних наук, професор
Олексюк Ольга Миколаївна,
Київський національний університет культури і мистецтв, завідувач кафедри теорії музики та музичного виховання; |
Офіційні опоненти: | доктор педагогічних наук, професор
Падалка Галина Микитівна,
Національний педагогічний університет
ім. М.П. Драгоманова,
кафедра фортепіанного виконавства і художньої культури, професор; |
кандидат педагогічних наук
Масол Людмила Михайлівна,
Інститут проблем виховання АПН України,
старший науковий співробітник.
Провідна установа | Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, відділ мистецької освіти, м. Київ |
Захист відбудеться 24 лютого 2004 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.455.01 в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України за адресою: 04053,
м. Київ, вул. Артема, 52-А, корпус 3, аудиторія 20.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А, корпус 3).
Автореферат розіслано 23 січня 2004 р.
Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради Снісаренко О.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Актуальність проблеми. Одним із стратегічних завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти України (2001р.), є створення умов для формування в дітей і молоді цілісної наукової картини світу, сучасного демократичного світогляду, творчих здібностей і здатності до самостійного наукового пізнання. Особливого значення з огляду на це набуває проблема взаємодії особистості з мистецтвом, зокрема з музикою. Незаперечним є той факт, що музичне мистецтво, ґрунтуючись на активному співпереживанні, діалогічному спів-бутті, на “вслуховуванні” в поліфонію світобудови, виявляє величезний вплив на духовно-світоглядний образ людини, сприяє розвитку всіх її сутнісних сил.
Водночас у сучасній педагогічній реальності існує низка суперечностей між актуальними для вітчизняного соціокультурного простору категоріями світоглядної свідомості та низьким рівнем відображення в педагогічній свідомості потреби переорієнтації – від ідейно-світоглядного вакууму до поліфонічної картини світу; між сцієнтизмом у пізнанні і глобальними тенденціями у сфері освіти, що ґрунтуються на синергії, діалозі Людини та Світобудови.
Усунення цих суперечностей, на наш погляд, насамперед потребує відтворення для всіх галузей культури справді гуманістичної, відкритої ціннісної парадигми, яка проголошує особистість і її зв’язок зі світом найвищою цінністю на Землі. Саме тому очевидною є актуальність проблеми становлення художнього світовідношення майбутніх музикантів-педагогів, які є основною рушійною силою реалізації духовно-світоглядного потенціалу нації.
Вагомим аргументом для висловленого твердження, крім згаданих вище причин, може слугувати ще й та обставина, що художнє світовідношення як феномен особистості та професійної діяльності музиканта-педагога все ще не стало предметом спеціального, багатоаспектного й цілісного наукового осмислення.
Інтерес до художнього світовідношення як наукової категорії виник саме в другій половині ХХ століття, коли перед загальнолюдською свідомістю постали проблеми відчуження та дегуманізації буття. Значний внесок у дослідження цієї проблеми здійснили філософи вітчизняної світоглядної школи (Р. Арцишевський, Є. Бистрицький, В. Малахов, С. Пролєєв, В. Табачковський, В. Шинкарук та ін.).
Аналіз філософської, мистецтвознавчої, психологічної та педагогічної літератури з проблеми показав, що художнє світовідношення відображене в таких напрямах наукової думки: 1) аксіологічному, який показує художнє світовідношення як духовну цінність; 2) естетичному, в якому художнє світовідношення виступає способом емоційно-чуттєвого переживання явищ і процесів світу; 3) психологічному, що визначає художнє світовідношення як “образ світу”, “картину світу”; 4) педагогічному, який аналізує роль художнього світовідношення у професійній діяльності педагога.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬОГО СВІТОВІДНОШЕННЯ МАЙБУТНІХ МУЗИКАНТІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок