Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕНЕРГЕТИЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРIВ I ФIЗИКО–МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI ТВЕРДИХ ТIЛ  

ЕНЕРГЕТИЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРIВ I ФIЗИКО–МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI ТВЕРДИХ ТIЛ  

Назва:
ЕНЕРГЕТИЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРIВ I ФIЗИКО–МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI ТВЕРДИХ ТIЛ  
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
35,89 KB
Завантажень:
49
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
iменi Ю. Федьковича
 
Юзевич Володимир Миколайович
 
УДК 539.2:537.222:536.7
 
 
ЕНЕРГЕТИЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРIВ
I ФIЗИКО–МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI ТВЕРДИХ ТIЛ
 
 
01.04.07 – фiзика твердого тiла
 
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
доктора фiзико-–математичних наук
 
Чернівці – 1999
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана у Фiзико–механiчному iнститутi
iм. Г.В. Карпенка Національної академії наук України
Науковий консультант: доктор технiчних наук, професор
Сопрунюк Петро Маркiянович,
Фiзико-механiчний iнститут
iм. Г.В. Карпенка НАН України,
завiдувач вiддiлу
Офiцiйнi опоненти:
доктор фiзико-математичних наук, професор
Фодчук Iгор Михайлович, Чернiвецький державний унiверситет
iм. Ю. Федьковича, професор кафедри фізики твердого тіла
доктор фiзико-математичних наук, професор
Якібчук Петро Миколайович, Львiвський державний унiверситет
iм. I. Я. Франка, завiдувач кафедри рентгенометалофізики
доктор фiзико–математичних наук, старший науковий
спiвробiтник Покропивний Володимир Васильович ,
Iнститут проблем матерiалознавства iм. I.М. Францевича
НАН України, провiдний науковий спiвробiтник
Провiдна установа: Iнститут металофiзики НАН України,
відділ теорії твердого тіла, м. Київ.
Захист вiдбудеться <<24>> вересня 1999 р.
о 15 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 76.051.01 при Чернiвецькому державному унiверситетi iм. Ю. Федьковича за адресою:
274012, м. Чернiвцi, вул. Коцюбинського, 2.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Чернiвецького
державного унiверситету (м. Чернiвцi, вул. Л. Українки, 23)
Автореферат розiслано <<20>> серпня 1999 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради М.В.Курганецький
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальнiсть теми. Важливою для вимiрювальної i лазерної технiки є проблема ресурсу чутливих елементiв лазерiв, термопар, електричних зондiв. В них пiд дiєю радiацiйного опромiнення виникає велика кiлькiсть точкових дефектiв (типу “вакансiя – мiжвузловий атом”). Як показали експерименти, ресурс таких елементiв приладiв залежить вiд наступних основних факторiв: а) розмiрiв i форми зразкiв, б) концентрацiї точкових дефектiв, в) механiчного стану поверхневих шарiв. В рядi випадкiв, оцiнюючи фiзичнi параметри згаданих вище елементiв приладiв на основi традицiйних пiдходiв фiзики твердого тiла i фiзики поверхнi, спостерiгаємо великi вiдхилення вiд експерименту. Тому потрiбно створювати новi теоретичнi моделi, якi б враховували вказанi три фактори (а), (б), (в) в сукупності.
Розв’язання проблеми ресурсу елементiв приладiв залежить вiд вибору надiйних мiцних матерiалiв твердих тiл. Доцiльнiсть застосування матерiалiв у конкретних пристроях вимірювальної техніки прийнято оцiнювати на основi теоретично обгрунтованої термодинамiчної моделi i критерiю мiцностi.
Розкриваючи суть проблеми i її стан, вiдзначимо, що аналiз параметрiв, якi характеризують особливостi розмiрного ефекту мiцностi в твердих тiлах, був бажаним, але реалiзація його відбувалась тiльки частково на основi ймовiрнiсного пiдходу або емпiрично, не вводячи в розгляд характеристик поверхнi. Вiд характеристик поверхнi неявно залежать емпiричнi константи, але методику вiдповiдних теоретичних розрахункiв, якi б це припущення достовiрно iлюстрували, не розроблено. З допомогою емпiричних констант можна було пояснити результати тiльки деяких експериментiв, наприклад, залежнiсть границi мiцностi на розтяг вiд розмiрiв: а) геометрично подiбних зразкiв; б) зразкiв з рiзними поперечними круговими перерiзами рiвних довжин; в) зразкiв рiзної ширини. В інших дослідженнях для опису розмірного ефекту міцності було введено безрозмірні параметри, залежні від форми і розмірів тіл, зокрема в енергетичному критерiї Грiффiтса–Орована, який містить поверхневу енергiю i ефективну поверхневу енергiю. Черепанов Г.П. крім безрозмірної константи для дослідження масштабного ефекту мiцностi у зразках з трiщинами ввiв функцiю, яка дозволила обгрунтувати результати експерименту для зразкiв сталi 22К у певному дiапазонi розмiрiв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: ЕНЕРГЕТИЧНI ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРIВ I ФIЗИКО–МЕХАНIЧНI ВЛАСТИВОСТI ТВЕРДИХ ТIЛ  

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок