Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ЯК СКЛАДОВОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ЯК СКЛАДОВОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ЯК СКЛАДОВОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,74 KB
Завантажень:
187
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Попов Олександр Сергійович
УДК 331.101.262:65.015
УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ЯК СКЛАДОВОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.09.01 –
демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі інформаційних систем Харківського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Ястремська Олена Миколаївна
Харківський національний економічний університет,
доцент кафедри інформаційних систем
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Амосов Олег Юрійович,
Харківський регіональний інститут
Національної Академії державного управління при Президентові України,
заступник директора з навчальної роботи
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Анненкова Олена Вікторівна,
Харківське відділення
Об'єднаного Інституту економіки НАН України,
старший науковий співробітник відділу соціально-економічних проблем та регіональної економіки
Провідна установа: Інститут економіки промисловості НАН України,
відділ проблем управління виробництвом,
м. Донецьк
Захист відбудеться "17" березня 2005 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр К 64.055.02, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а.
Автореферат розісланий "12" лютого 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Красноносова О. М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Ефективне управління трудовими ресурсами є одним з основних чинників підвищення конкурентоспроможності підприємства. При цьому трудові ресурси виступають важливою її складовою разом з такими, як товар, результати його просування, становище підприємства на ринку, фінансовий стан, виробництво, організація, технологія, розглядати які необхідно у комплексі, оскільки їх взаємопов'язане використання має вирішальний вплив на конкурентоспроможність підприємств.
Дослідженню проблем економіки праці й управління трудовими ресурсами приділяли значну увагу в своїх роботах багато вітчизняних і зарубіжних учених: О. Амосов, О. Анненкова, І. Бизюкова, О. Виханський, І. Герчи-кова, Д. Горєлов, В. Гриньова, Десслер Гарі, Н. Дряхлов, В. Дятлов, Г. Зайцев, А. Кібанов, А. Колот, О. Красноносова, О. Крушельницька, Г. Куликов, Є. Маслов, М. Мескон, І. Мишурова, Г. Осовська, О. Пушкар, С. Самигін, Г. Слезингер, М. Уорнер, Е. Уткін, С. Шекшня, П. Шлендер, Г. Шмідт та інші.
Незважаючи на глибоку опрацьованість питань економіки праці й ефективного управління трудовими ресурсами, невирішеними залишаються проблеми оцінки їх використання у контексті конкурентоспроможності підприємств, матеріальної і морально-статусної мотивації працівників. Це зумовлює необхідність подальшого розвитку теоретичних засад і методичного забезпечення з визначення рівня використання трудових ресурсів на підприємствах, виявлення залежності між досягнутими результатами господарювання й обсягами коштів, спрямованих на оплату праці, управління кар'єрним зростанням працівників.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з планом науково-дослідних робіт Харківського національного економічного університету за темами: "Стратегічне інвестування підприємств промисловості в умовах трансформації соціально-економічних відносин" (№ ДР 0103U000460), "Стратегічне управління процесом створення нового товару та презентація його як об’єкта інвестування" (№ ДР 0102U006003), "Методи і моделі інформаційного забезпечення процесу управління організаціями" (№ ДР 0102U006002).
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є вдосконалення теоретичних основ, методичних і практичних рекомендацій з управління трудовими ресурсами щодо матеріальної та морально-статусної мотивації на промислових підприємствах для забезпечення їх конкурентоспроможності в сучасних умовах соціально-економічних пере-творень в Україні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ЯК СКЛАДОВОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок