Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКА ОВС

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКА ОВС

Назва:
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКА ОВС
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,25 KB
Завантажень:
433
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Харьківський
Національний університет внутрішніх справ
ШИНКАРЕНКО Інна Олександрівна
УДК 159. 9:351.743
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКА ОВС
19.00.06 – юридична психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата психологічних наук
Харків – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Науковий керівник: кандидат психологічних наук, професор, Землянська Олена Володимирівна, Національний університет внутрішніх справ, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії соціальної та психологічної роботи в ОВС.
Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор, Бочарова Світлана Петрівна, Українська інженерно-педагогічна академія, завідуюча кафедрою загальної та інженерної психології;
 
кандидат психологічних наук, доцент Чеботова Яна Валентинівна, Національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, завідуюча кафедрою дизайну.
Провідна установа: Київський юридичний інститут МВС України, кафедра юридичної психології, м. Київ.
Захист відбудеться 09.12. 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.04 в Національному університеті внутрішніх справ за адресою: 61080, Харків-80, проспект 50-річчя СРСР, 27.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету внутрішніх справ, за адресою: 61080, Харків-80, проспект 50-річчя СРСР, 27.
Автореферат розісланий 04.11.2005 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Г.В. Попова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах ефективна діяльність щодо забезпечення прав і свобод людини базується на ряді концептуально нових підходів, що обумовлюють докорінні зміни організаційно-правових засад функціонування органів внутрішніх справ, зокрема, гуманізацію діяльності міліції та підвищення її авторитету, побудову відносин між міліцією та громадянином на засадах партнерства, чітке визначення компетенції працівників міліції щодо забезпечення реалізації загальносвітових стандартів прав людини.
Однак серед деяких працівників ОВС спостерігається застосування неправомірних методів професійного спілкування і навіть небажання розглядати партнера по спілкуванню як людину з її закріпленими в Конституції України правами і свободами. Жорстокість, порушення прав і свобод людини з боку деяких працівників на стадії затримання й у процесі досудового слідства не обумовлюють адекватного діалогу в професійному спілкуванні і фактично реалізуються в “суб'єкт-об'єктних” авторитарних відносинах. Демократизація і гуманізація роботи в системі ОВС вимагає “суб'єкт-суб'єктних” відносин, діалогу, рівноправності і партнерства, врахування індивідуально-психологічних рис партнера по професійному спілкуванню, що сприяє кращому розумінню його особистості.
Означене вимагає від держави реформувати всю систему підбору та підготовки кадрів з урахуванням сучасних досягнень психологічної науки. Виховання міліціонера нової формації потребує ґрунтовного й послідовного наукового аналізу, реальної оцінки негативних факторів, що впливають на особистість працівника міліції, знижують ефективність його професійного спілкування і створюють ситуацію протистояння міліції та людини.
Питання професійної діяльності та спілкування завжди були в центрі уваги психологічної науки (відомі дослідження С.П. Бочарової, Г.В. Данченко, Е.Ф. Зеєра, Є.О. Климова, Б.Ф. Ломова, С.Д. Максименка, В.О. Моляка, Г.А. Суворової, В.Д. Шадрікова та ін.) та в галузі юридичної психології (В.Г. Андросюка, Л.І. Казміренко, Я.Ю. Кондратьєва, М.В. Костицького, В.С. Медвєдєва, О.В. Тимченка, Г.О. Юхновця, С.І. Яковенка та ін.).
Проблеми соціальної перцепції розглядали в своїх працях О.М. Бандурка, С.П. Бочарова, Г.С. Костюк, С.Д. Максименко, Л.І. Мороз, В.П. Печенізький, Г.В. Попова, В.І. Худяков, Я.В. Чеботова, Н.В. Чепелєва, Ю.М. Швалб, Т.С. Яценко та ін.
Ці та інші автори з різних сторін, в різних галузях життєдіяльності досліджували спілкування, комунікативну компетенцію та перцептивний процес.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКА ОВС

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок