Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНИХ управлінських РІШЕНЬ В ЕНЕРГЕТИЦІ

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНИХ управлінських РІШЕНЬ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Назва:
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНИХ управлінських РІШЕНЬ В ЕНЕРГЕТИЦІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,51 KB
Завантажень:
179
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ
ЧАСТОКОЛЕНКО ІРИНА ПАВЛІВНА
УДК 338.242:620.9:001.895:330.3
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНИХ
управлінських РІШЕНЬ В ЕНЕРГЕТИЦІ
08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою
Автореферат дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата економічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник | доктор економічних наук, професор
Недін Ігор Валентинович,
Національний технічний університет України “Київський політехничний інститут”, професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем.
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, доцент
Алєксєєв Ігор Валентинович
Інститут економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, завідувач кафедри фінансів;
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
Лір Віктор Еріхович
Інститут економічного прогнозування НАН України, старший науковий співробітник відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків.
Провідна установа | Сумський державний університет Міністерства освіти і науки, кафедра управління (м.Суми).
Захист відбудеться “ 28 ” січня 2004 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 Інституту економічного прогнозування НАН України за адресою: 01011, м. Київ-11, вул. Панаса Мирного, 26.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економічного прогнозування НАН України, 01011, м. Київ-11, вул. Панаса Мирного, 26.
Автореферат розісланий “25” грудня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Левчук Н.І.


Загальна характеристика роботи
Обмежені можливості відтворення основного капіталу в базових галузях економіки і, зокрема у паливно-енергетич-но-му комплексі (ПЕК), становлять чи не найголовнішу загрозу економіч-ній безпеці держави і руйнують позиції країни та її товаровиробників на внут-рішньо-му та зовнішньому ринках. Найкритичніша ситуація склалася в електроенергетиці, собівартість продукції якої невпинно зростає через ско-рочення виробництва, надмірну зношеність основних виробничих фон-дів (ОВФ), незадовільне паливозабезпечення, наднормативні втрати в елек-тромережах тощо. Тому потрібне невідкладне проведення радикальних інноваційних перетворень в енергетиці, які б дозволили у межах прий-нятного терміну досягти відчутного поліпшення техніко-еко-но-міч-них показників підприємств цієї найважливішої галузі і відновити її інвести-ційне забезпечення. Саме цим зумовлена актуальність теми роботи, при-свяченої удосконалюванню підходів до економічної оцінки інновацій-них рішень у сфері виробництва та управління ними, здатних забезпечити досягнення раціонального ресурсовикористання у цій стратегічній галузі.
Актуальність теми. Зазначена ситуація зумовила розвиток досліджень, в яких знайшли відображення комплексні проблеми, що стосуються не лише питань інвестування економіки, але й питання необхідності урахування загроз економічній безпеці держави та її окремих територій. Комплекс зазначених питань знайшов відображення у дослідженнях А.О. Афанасьєва, О.Ф. Ба-лаць-кого, В.В. Бушуєва, М.І. Воропая, В.М. Геєця, Б.Є. Кваснюка, М.П. Ко-валка, Л.Д. Криворуцького, О.А. Кукліна, О.М. Мастепанова, А.Л. Ми-зіна, В.І. Мунтіяна, Ю.М. Руденка, А.І. Сухорукова, О.І. Татаркіна, В.Й. Едельмана й інших авторів.
Проблемам інвестиційного забезпечення промисловості у напрямі інноваційної моделі розвитку завжди приділялася належна увага. У цій сфері відомі праці В.П. Александрової, Ю.М. Бажала, Є.Р. Бершеди, Л.К. Бес-часного, М.З. Згуровського, О.О. Лапко, В.Ф. Леонтьєва, В.Н. Лів--шиця, Б.А. Малицького, Г.С. Хачатурова, Д.С. Львова, О.М. Али-мо-ва і багатьох інших авторів.
Проблема інноваційного розвитку енергетики носить системний характер в нових економічних умовах. Проте існують невирішені проблеми, що пов'язані з вибором пріоритетів її розвитку, а також вибором і масштабом застосування технологічних рішень тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНИХ управлінських РІШЕНЬ В ЕНЕРГЕТИЦІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок