Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗРОБКА МЕТОДУ ЕКСПРЕС-ВИЗНАЧЕННЯ ХIМIЧНОГО СКЛАДУ ПЛАНЕТНИХ АТМОСФЕР ЗА ДАНИМИ ФУР'Є-СПЕКТРОФОТОМЕТРIЇ

РОЗРОБКА МЕТОДУ ЕКСПРЕС-ВИЗНАЧЕННЯ ХIМIЧНОГО СКЛАДУ ПЛАНЕТНИХ АТМОСФЕР ЗА ДАНИМИ ФУР'Є-СПЕКТРОФОТОМЕТРIЇ

Назва:
РОЗРОБКА МЕТОДУ ЕКСПРЕС-ВИЗНАЧЕННЯ ХIМIЧНОГО СКЛАДУ ПЛАНЕТНИХ АТМОСФЕР ЗА ДАНИМИ ФУР'Є-СПЕКТРОФОТОМЕТРIЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,17 KB
Завантажень:
445
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ГОЛОВНА АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
Велесь Олександр Анатолiйович
УДК 521.9+520.875
РОЗРОБКА МЕТОДУ ЕКСПРЕС-ВИЗНАЧЕННЯ ХIМIЧНОГО СКЛАДУ ПЛАНЕТНИХ АТМОСФЕР ЗА ДАНИМИ ФУР'Є-СПЕКТРОФОТОМЕТРIЇ
Спеціальність 01.03.03 Гелiофiзика i фiзика Сонячної системи
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Київ 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Головній астрономічній обсерваторії Національної академії наук України, м. Київ.
Науковий керівник
доктор фiзико-математичних наук, професор Мороженко Олександр Васильович,
Головна астрономічна обсерваторія НАН України, головний науковий спiвробiтник.
Офіційні опоненти:
доктор фiзико-математичних наук, професор Iвченко Василь Миколайович, Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, завiдувач кафедри астрономiї та фiзики космосу
кандидат фiзико-математичних наук, Бiлявський Олександр Володимирович, Український науково-дослiдний гiдрометеорологiчний iнститут, завiдувач лабораторiї
Провідна установа
Кримська астрофiзична обсерваторiя МОН України
Захист відбудеться 25 квітня 2002 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.208.01 при Головній астрономічній обсерваторії НАН України (ГАО НАН України, 03680 ГСП, м.Київ, вул. Академіка Заболотного, 27). Початок засідань о 10 годині.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Головної астрономічної обсерваторії НАН України (ГАО НАН України, 03680 ГСП, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 27).
Автореферат розісланий 22 березня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат фізико-математичних наук І.Е.Васильєва


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Дистанцiйний монiторинг являє собою процес отримання iнформацiї про об'єкт дослiджень без безпосереднього фiзичного контакту з ним. На сьогоднi цей метод є досить поширеним для вивчення нашої планети i практично єдиним для iнших планет. В останнi роки з'явилися переконливi докази iснування довго- i короткоперiодичних змiн оптичних i фiзичних властивостей планетних атмосфер, а саме: 4-добовi змiни видимого альбедо, поляризуючих властивостей та iнтенсивностей смуг поглинання вуглекислого газу на Венерi, досить регулярнi пиловi бурi на Марсi, пiд час яких рiзко змiнюються оптичнi властивостi атмосфери i тепловий режим планети, приблизно 12-ти рiчнi змiни блиску Юпiтера, 26-ти рiчна перебудова оптичних властивостей Сатурна, приблизно 3-добовi змiни потужностi полос поглинання метану на Нептунi, наявнiсть короткоперiодичних змiн прозоростi земної атмосфери, ефекти глобального потеплiння на земнiй кулi та змiни потужностi озонового шару.Тому зараз однiєю з основних задач фiзики планетних атмосфер є накопичення спостережних даних про змiни параметрiв планетних атмосфер i розробка можливих механiзмiв цих змiн, що потребує розробки сучасних систем спостереження та їх обробки. У зв'язку з цим представлена робота, яка присвячена розробцi програмного забезпечення системи оперативного визначення хiмiчного складу планетної атмосфери, вiдповiдає мiжнародним програмам по вивченню планетних атмосфер, чим i зумовлено її актуальнiсть. Вибiр фур'є-спектрометра в якостi основного iнструмента дослiджень зумовлений рядом переваг подiбних приладiв у порiвняннi зi звичайними диспергуючими спектрометрами [1]. Актуальнiсть та значимiсть розробки вимiрювального комплексу на основi фур'є—спектрометра з вимогами до надiйностi, швидкодiї i унiверсальностi апаратного та програмного забезпечення збiльшується й тим, що орiєнтується на застосування на борту космiчного апарату.
До того ж, саме методи експрес—аналiзу газового складу атмосфери можуть знайти широке застосування в задачах екологiчного монiторингу навколишнього середовища, насамперед при контролi та запобiганнi викидiв шкiдливих речовин в атмосферу.
Модельнi розрахунки концепцiї впливу стратосферного аерозолю на товщину озонового шару можуть призвести до переоцiнки факторiв, якi зумовлюють зменшення озонового щита нашої планети.
Проведенi вимiри загального вмiсту озону в смузi 9.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: РОЗРОБКА МЕТОДУ ЕКСПРЕС-ВИЗНАЧЕННЯ ХIМIЧНОГО СКЛАДУ ПЛАНЕТНИХ АТМОСФЕР ЗА ДАНИМИ ФУР'Є-СПЕКТРОФОТОМЕТРIЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок