Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІПИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІПИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

Назва:
КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІПИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,30 KB
Завантажень:
254
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ІНСТИТУТ ДЕФЕКТОЛОГІЇ АПН УКРАЇНИ
КУНЕНКО Людмила Олександрівна
УДК 371.911
КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СЛІПИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС
13.00.03 — корекційна педагогіка
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ - 1999


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті дефектології АПН України.
Науковий керівник кандидат педагогічних наук, старший науко-вий співробітник ВАВІНА Людмила Сергіївна, завідувач лабораторії тифлопедагогіки Ін-ституту дефектології АПН України.
Офіційні опоненти доктор педаго-гічних наук, професор, дійсний член АПН України СИНЬОВ Віктор Мико-лайович, начальник кафедри соціальної пе-дагогіки Київського Інституту внутрішніх справ;
кандидат педагогічних наук, професор
ЛАПЧЕНКО Володимир Петрович, кафедра бандури та кобзарського мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв.
Провідна установа Інститут проблем виховання АПН України, лабораторія естетичного виховання, м. Київ
Захист відбудеться 30 листопада 1999 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.450.01 в Інституті дефектології АПН України (254060, Київ, вул. М.Берлинського, 9).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій частині Інституту дефектології АПН України за адресою: 254060, Київ, вул.М. Берлинського, 9.
Автореферат розісланий “29” жовтня 1999 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ЖУК Т.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Відродження національної освіти і культури, яке відбулося завдяки соціально-історичним перетворенням в нашій державі, викликало активізацію музично-естетичних видів ді-яльності в аспекті їх соціально-художньої та виховної ролі в систе-мі естетичних засобів гармонійного розвитку особистості (Ю.О.Афанасьєв, В.П.Іванов, І.А.Зязюн, М.І.Киященко, Б.Т.Лихачов, Т.І.Цвелих, В.М.Шацька).
Провідним засобом естетичного виховання як в масовій, так і в спеціальній школі виступає мистецтво, яке акумулює в собі багато-віковий досвід естетичної культури та історії різних держав і наро-дів, завдяки чому має значний вплив на формування загальнолюдських і духовних цінностей творчої особистості та упорядкування її життє-вого досвіду, що в сукупності з іншими видами виховних впливів сприяє гуманізації і соціалізації розвитку дитини (І.Д.Бех, Ю.В.Борев, Л.П.Буєва, В. П. Іванов, Т. М. Завадська, І. А. Зязюн, В. І. Панченко, О.П.Рудницька).
Найбільш сприятливим періодом для реалізації завдань масового музично-естетичного виховання вважається молодший шкільний вік /з огляду на психофізичні можливості і закони розвитку дитини, в яко-му найбільш продуктивно засвоюється весь комплекс навчально-вихов-них засобів і художньо-культурних цінностей мистецтва (Е.Б.Абдулін, О.О.Апраксіна, В.К.Білобородова, Т.М.Завадська, Д.Б.Кабалевський, Л.Г.Коваль, Б.Т.Лихачов, О.П.Рудницька, В.О.Сухомлинський, В.М.Шацька).
Визначення національного мистецтва як найбільш доступного, змістовноутворюючого фактора естетичного виховання, забезпе-чує формування основ загальної і художньої культури особистості (А.Т.Авдієвський, А.Г.Болгарський, І.М.Гадалова, З.З.Жовчак, Т.М.Завадська, В.П.Лапченко, Л.М.Масол, Л.О.Хлєбникова).
Одним з пріоритетних напрямків сучасної національної осві-ти є забезпечення високої художньо-естетичної освіченості та вихо-ваності громадян України, де музика виступає стрижневим видом мистецтва.
У синтезі з іншими видами мистецтва вона здійснює цілеспрямо-ваний процес виховання естетично свідомих, соціально діяльнісних громадян нашого суспільства. Як вказується у Державній національній програмі “Освіта” - Україна XXI століття”, пошук і впровадження но-вих виховних систем, форм і методів виховання, які б сприяли роз-криттю і розвитку психофізичних здібностей, різних талантів дітей, є головним засобом реалізації завдань розвитку творчої особистості.
Кульмінаційного динамізму ця проблема набуває у вихованні та освіті дітей з психофізичними порушеннями. Особливу актуальність реалізація цих завдань має в сис-темі соціально-психологічної, професійно-трудової адаптації і реабілітації дітей з важкими порушеннями зору, що обумовлює необ-хідність пошуку шляхів інтенсифікації корекційно-розвивальних впли-вів спеціального навчання і виховання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІПИХ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок