Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКОЇ ТЕРМОХАЛИННОЇ СТРУКТУРИ ВОД ОКЕАНУ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКОЇ ТЕРМОХАЛИННОЇ СТРУКТУРИ ВОД ОКЕАНУ

Назва:
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКОЇ ТЕРМОХАЛИННОЇ СТРУКТУРИ ВОД ОКЕАНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,90 KB
Завантажень:
439
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
МОРСЬКИЙ ГІДРОФІЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ
Ефремов Олег Iванович
УДК 551.465.15
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКОЇ
ТЕРМОХАЛИННОЇ СТРУКТУРИ ВОД ОКЕАНУ
04.00.22 - геофізика
АВТОРЕФЕРАТ
Дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Севастополь - 1999
Дисертація є рукописом.
Робота виконана в Морському гідрофізичному інституті Національної Академії наук України
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Пантелеєв Микола Олександрович, Морський гідрофізичний інститут НАН України, завідувач відділу турбулентності
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Богуславський Сергій Григорович, Експериментальне відділення Морського гідрофізичного інституту НАН України, головний науковий співробітник;
кандидат фізико-математичних наук Запевалов Олександр Сергійович, Севастопольський інститут ядерної енергії і промисловості Міністерства енергетики України, старший науковий співробітник
Провідна установа:
Одеський гідрометеорологічний інститут Міністерства освіти України м. Одеса
Захист відбудеться "24" грудня 1999 р. в14 год.00 хв.
на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 50.158.02 при Морському гідрофізичному інституті Національної Академії наук України
(99000, Севастополь, вул. Капітанська, 2)
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Морського гідрофізичного інституту Національної Академії наук України
Автореферат розісланий "18" листопада 1999 р.
Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради
доктор фізико-математичних наук
О.М. Суворов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦIЇ
Актуальнiсть. Тонка вертикальна структура гiдрофiзичних полiв в океанi мiстить iнформацiю про характеристики динамiчних процесiв, що беруть участь в її формуваннi. До числа таких вiдносяться внутрiшнi хвилi, адвективнi рушення i конвекцiя, що породжуються подвiйною ди-фузiєю. Однак впливи рiзних структуроутворюючих механiзмiв в кожнiй точцi профiлiв температури, солоностi i щiльностi пiдсумовуються складним, хаотичним чином, що утрудняє процес аналiзу. Труднощi ураху-вання впливiв рiзних структуроутворюючих процесiв i впливу фонових умов приводять до того, що до теперiшнього часу лабораторне i чисельне моделювання в дослiдженнях тонкої структури океану мають обмежене застосування. Данi ж натурних вимiрювань, в переважнiй бiльшостi своїй у виглядi зондувань рiзними приладами, продовжують нагромаджуватися i представляють обширний матерiал для дослiджень.
Оскiльки зондування є одним з самих простих i малокоштовних видiв океанографiчних робiт, представляється важливим i своєчасним розвиток методiв, що дозволяють найбiльш повно використовивати результати вимiрювань, зокрема, для вивчення дрiбномасштабних динамiчних процесiв в океанi.
До теперiшнього часу головнi досягнення в цьому напрямi зводилися до розробки методiв класифiкацiї типiв тонкої вертикальної структури на основi деяких її параметрiв, фiксуючих вiдносну роль рiзних ди-намiчних чинникiв у формуваннi тонкоструктурних неоднорiднiстей. Класифiкацiя виконується на якiсному рiвнi, по мiри близькостi струк-тури, що спостерiгається до тому або iншому модельному типу.
Звґязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Змiст дисертацii цiлком вiдповiдає тематиці і напряму досліджень, що виконувалися протягом багатьох літ відділом турбулентності МГI НАН України, зокрема, в рамках:
Загальносоюзної комплексної програми досліджень і використання Світового океану (проект "Розрізи" 01.01.NР 0191.0044391);
Національної програми досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, включеної до відомчого плану Національної Академії Наук України з фундаментальних досліджень ( проекти "Чорне море" N ДР 0195U012256 і "Динаміка екосистем" N ДР 0194U044413).
Мета роботи - створення методики, що дозволяє провадити кiлькiснi дослiдження дрiбномасштабних динамiчних процесiв, спираючись лише на матерiали вертикальних зондувань, а також вивчення за допомогою роз-робленої методики характеристик вертикального перемiшування, здiйсню-ваного вказаними процесами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОНКОЇ ТЕРМОХАЛИННОЇ СТРУКТУРИ ВОД ОКЕАНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок