Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ (на прикладі хімічного виробництва)

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ (на прикладі хімічного виробництва)

Назва:
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ (на прикладі хімічного виробництва)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,04 KB
Завантажень:
134
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Тема: "Організаційно-економічні основи управління вибором напрямків
інноваційного розвитку промислових підприємств"


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Карпіщенко Марина Юріївна
УДК 658.624:005.591.6:66
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ ПРОСУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ
(на прикладі хімічного виробництва)
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(виробництво машин та устаткування; хімічне виробництво)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Суми – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському державному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Ілляшенко Сергій Миколайович,
Сумський державний університет,
завідувач кафедри маркетингу.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Решетнікова Ірина Леонідівна,
Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, професор кафедри маркетингу;
кандидат економічних наук, доцент
Должанський Ігор Зіновійович,
Макіївський економіко-гуманітарний інститут, професор кафедри економіки підприємства.
 
Захист відбудеться „14” березня 2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.051.01 Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, ауд. М-209.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
Автореферат розісланий „13” лютого 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.В. Сабадаш


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
На сучасному етапі економічного розвитку для вітчизняних виробників виробництво і просування нової продукції є одними з найважливіших факторів забезпечення їх ринкового успіху. Конкуренція, що постійно зростає, змушує виробників вже на етапі виведення нового товару на ринок мати детально прораховану, адекватну зовнішнім умовам і потенціалу підприємства стратегію його просування.
Актуальність теми. Глобалізація процесів економічного розвитку значно ускладнила вимоги до планування і застосування маркетингових стратегій просування нової продукції. Підприємства-інноватори дедалі частіше стикаються з проявами неадекватної, з їхньої точки зору, реакції з боку споживачів на засоби просування і стимулювання збуту, що призводить до відчутних, не завжди виправда-них фінансових витрат. Світовий досвід свідчить, що лише 10% інновацій доходить до ринку і тільки 10% – 30% малих інноваційних підприємств (венчурного бізнесу) виживають у перші 2–3 роки.
В умовах сучасної України, коли кошти більшості підприємств, особливо малого та се-реднього бізнесу, дуже обмежені, необґрунтовані витрати на просування інновацій спроможні призвести до значного ускладнення їх фінансового стану. Тому проблема підвищення ефективності стратегій просування нових товарів стає де-далі актуальнішою.
Вітчизняними та зарубіжними науковцями глибоко опрацьовані теоретико-методичні засади стратегічного управління підприємством, у тому числі управління розробленням і просуванням товарних інновацій на ринок. Фундаментальні основи стратегічного управління інноваціями розкрито у працях Ф. Котлера, П. Сміта, К. Беррі, А. Пулфорда, М. Портера, Р. Піндайка, Д. Рубінфельда, Дж. Р. Россітера, Л. Персі, В. Яна. Запропоновані ними концепції набули подальшого розвитку у працях вітчизняних і російських вчених, зокрема: В.І. Крамаренка, Е.В. Попова, Т.О. Примак, І.Л. Решетнікової, Н.Г. Федько, В.Д. Нємцова, Л.Є. Довгань, Н.В. Куденко, С.М. Ілляшенка, В.В. Юрашева, Р.А. Фатхутдінова, В.П. Москаленка та ін. Але, як свідчить практика, існує невирішена проблема ефективного управління стратегіями просування товарних інновацій та розподілу комунікаційних інструментів комплексу просування в рамках обраних стратегій.
Актуальність цих і ряду інших питань, їх недостатнє вивчення, велика теоретична й практична значущість обумовили вибір теми дослідження, його мету і задачі.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Тематика дисертаційного дослідження входить до державних, галузевих та регіональних наукових програм і тем Сумського державного університету.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ (на прикладі хімічного виробництва)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок