Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГІПЕРТЕКСТОВИХ ПРОГРАМ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН (на матеріалі історії музики)

ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГІПЕРТЕКСТОВИХ ПРОГРАМ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН (на матеріалі історії музики)

Назва:
ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГІПЕРТЕКСТОВИХ ПРОГРАМ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН (на матеріалі історії музики)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,45 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Київський університет імені Тараса Шевченка
ДЕРГАЧ Маргарита Альфритівна
УДК 371.315.7
ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГІПЕРТЕКСТОВИХ ПРОГРАМ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
(на матеріалі історії музики)
13.00.01 - теорія та історія педагогіки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ - 1998
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Мелітопольському державному
педагогічному інституті
Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Горемичкін Анатолій Іванович, зав. кафедрою теорії та історії музики Мелітопольського державного педагогічного Інституту.
Офіційні опоненти: - Жалдак Мирослав Іванович, доктор педагогічних наук, академік АПН України;
- Юцевич Юрій Євгенович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем виховання АПН України.
Провідна установа - Ніженський педагогічний університет ім.М.Гоголя.
Захист відбудеться 17 грудня 1998 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.2600116 в Київському університеті імені Тараса Шевченка /252001, М.Київ, вул. Володимирська, 60, ауд.303./.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського університету Імені Тараса Шевченка /252601, М.Київ, вул. Володимирська, 58, кім.10/.
Автореферат розісланий "17" листопада 1998 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Плахотнік О.В.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
АКТУАЛЬНІСТЬ ТА СТУПІНЬ ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ. Сучасні тенденції розвитку суспільства зумовили реформування освіти, яке передбачає поєднання досягнень науково-технічного прогресу з ду-ховним розвитком людини, формування її наукового світогляду, постійне духовне вдосконалення. В цьому контексті гуманітарні дисципліни ху-дожньо-естетичного циклу, зокрема, музичні, набувають особливого зна-чення. Музика може стати засобом формування інтелектуального та куль-турного потенціалу учнів тоді, коли вчитель розглядає її як засіб власного художньо-естетичного мислення.
Історія музики завжди була важливим компонентом підготовки вчителів музики, але останнім часом вона набуває особливого значення. Це пояснюється тим, що як відповідь на соціальне замовлення відбу-вається піднесення культурологічної спрямованості гуманітарних дисцип-лін, тенденцією сучасної шкільної дидактики є посилення розвитку самостійної розумової, інтелектуальної активності учнів замість тради-ційного перевантаження пам’яті фактологічним матеріалом; шкільні мето-дики тяжіють до встановлення дедалі більш глибоких міжпред-мет-них зв’язків. Все це стає підґрунтям для серйозного перегляду дидактич-них позицій і в галузі історії музики.
Проблеми професійної спрямованості музичних дисциплін розгля-далися багатьма вченими, які висвітлювали специфіку підготовки на му-зично-педагогічних факультетах (В.С. Єлисеєва, З.С. Квасниця, Л.П. Фі-ло-ненко, Л.П. Яковенко та ін.), проблеми підготовки студентів з окремих дисциплін (П.Н. Николаєнко, Т.М. Поляченко, Г.М. Сагайдак, Н.О. Швець, Ю.Є. Юцевич та ін.), розвиток естетичних смаків та ідеалів (В.Л. Бри-ліна, Л.Г.Коваль, Г.В.Локрєва, Г.М.Падалка та ін.), формування педа-гогічної культури вчителя музики (А.М.Растригіна, О.П.Рудницька).
Найменш розробленою є галузь професійної підготовки педагогів-музикантів з дисциплін музично-історичного циклу. Досліджені лише окремі аспекти цієї проблеми: виховні та пізнавальні завдання вивчення предмету, специфіка та методика введення до курсу історії музики тривалого, постійного слухання музичного матеріалу, роль інтонаційно-змістового аналізу музичних творів, вплив жанрово-стильового принципу структурування навчального матеріалу на формування музично-істо-рич-них знань (А.І. Горемичкін, Г.М. Кантор, В.К. Кряжевських, Н.М. Про-возіна, Л.М. Риуліна, Ж.І. Сокольська та ін.).
"Історія музики" порівняно з іншими гуманітарними курсами є найбільш різноплановою, багатоскладовою навчальною дисципліною. Загальний обсяг інформації, який складає специфічний зміст самої історії музики, і матеріал суміжних дисциплін, невідривно пов’язаних з нею глибокими причинно-наслідковими зв’язками, настільки великий, що навіть у теоретичному плані не може бути вичерпаним ніякими базовими, регламентованими курсами, оскільки фізично не може в них розміс-титися.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГІПЕРТЕКСТОВИХ ПРОГРАМ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН (на матеріалі історії музики)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок