Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦІЇ

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦІЇ

Назва:
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,63 KB
Завантажень:
466
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д.УШИНСЬКОГО
ГОЛОТЮК Олена Володимирівна
УДК 371.134:81’243 (44)
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦІЇ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Одеса – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Херсонському державному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент
Кнодель Людмила Володимирівна
Навчально-науковий інститут підготовки кадрів
громадської безпеки та психологічної служби,
Київський національний університет внутрішніх
справ України,
завідувач кафедри мовної підготовки
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук,
старший науковий співробітник,
Лавриченко Наталія Миколаївна
Інститут педагогіки АПН України,
завідувач лабораторії порівняльної педагогіки

кандидат педагогічних наук, доцент
Трубіцина Ольга Михайлівна
Південно-український державний педагогічний
університет імені К.Д. Ушинсь-кого,
доцент кафедри германської філології
та методики викладання іноземних мов
 
Захист дисертації відбудеться „ 25 ” червня 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.01 при Південно-українському державному педагогічному університеті імені К.Д.Ушинсь-кого за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Нищинського, 1.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Південноукраїнсь-кого державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського за адресою: 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.
Автореферат розісланий „ 21” травня 2007 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.С. Трифонова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Важливим джерелом визначення сучасної стратегії розвитку педагогічної освіти в Україні є аналіз світового досвіду професійної підготовки вчителів, дослідження закономірностей і тенденцій розвитку цієї складової частини освітньої сфери в різних соціокультурних регіонах планети. Особливе значення у зв’язку з цим набуває вивчення сучасних процесів становлення педагогічної освіти на Європейському континенті, зокрема у Франції, що є винятково актуальним завданням у світлі перспектив інтеграції України в загальноєвропейський освітній простір.
Аналіз сучасних наукових джерел засвідчує, що в теорії і практиці вищої освіти українськими вченими (Н.Абашкіна, Г.Алексевич, А.Алексюк, Г.Єгоров, Л.Латун, В.Мельниченко, Є.Москаленко, О.Овчарук, О.Рибак, Г.Степанко, І.Тараненко, І.Фольварочний та ін.) набуто певний досвід вивчення зарубіжної педагогіки, який може стати основою удосконалення професійної підготовки вчителів іноземних мов. Зокрема, розглянуто деякі аспекти проблеми, що досліджується, а саме: професійна підготовка і діяльність учителя (О.Абдуліна, Є.Барбіна, Г.Касянович, Т.Кошманова, С.Сисоєва); різноманітні аспекти педагогічних технологій у професійно-педагогічній підготовці (І.Богданова, О.Дубасенюк, Л.Костельна, О.Пєхота, Б.Свирида, Т.Царегородцева та ін.); формування окремих якостей особистості (Т.Алексєєнко, В.Зінкевич, Т.Мишковська, П.Стефаненко та ін.); ресурсне забезпечення інформацією педагогічних кадрів у Франції (І.Жуковський); початкова школа Франції у XXI столітті, артистичне виховання учнів у школах і ліцеях Франції в контексті сучасної естетичної теорії, нові тенденції у підготовці вчителів Франції (Л.Зязюн); система освіти Франції (Г.Єгоров, І.Зязюн, К.Корсак, Л.Пуховська); соціалізація шкільної молоді засобами громадянської освіти: французький досвід, формування змісту навчальних програм для сучасних французьких колежів (Н.Лавриченко); педагогічні дослідження у системі професійної підготовки вчителів у Франції (В.Минько); формування готовності до науково-дослідницької діяльності в майбутніх учителів Франції (О.Романенко).
Водночас у вітчизняній педагогіці відсутні наукові праці, в яких обґрунтовувалися б конкретні питання професійної підготовки вчителів іноземних мов. Відтак дослідження становлення і розвитку системи професійної підготовки вчителів іноземних мов Франції засвідчило наявні в сучасній професійно-педагогічній підготовці істотні суперечності, зокрема: 1) між вимогами до професійних якостей учителя і реальними умовами його роботи; 2) ілюстративно-пояснювальним типом традиційної педагогічної освіти й активним інноваційним характером професійної діяльності; 3) інтенсивним використанням загальнонаукових сучасних ідей і методів у більшості наук і недостатнім теоретичним обґрунтуванням їх використання в педагогіці; 4) потребою розробки комплексних моделей професійної діяльності вчителя і домінуванням ізольованих моделей у педагогічній теорії і практиці.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок