Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Назва:
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,28 KB
Завантажень:
390
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
БРЕУС СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
УДК 338.23 (477): 330.341.1: 67 (477)
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Спеціальність – 21.04.01 – економічна безпека держави
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Українській академії бізнесу та підприємництва
Науковий керівник доктор економічних наук, професор
Сухоруков Аркадій Ісмаїлович,
Національний інститут проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України,
завідувач відділу економічної безпеки
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Денисенко Микола Павлович,
Київський національний університет технологій та дизайну,
професор кафедри економіки, обліку і аудиту
кандидат економічних наук, доцент
Кузьменко Валерій Павлович,
Національний інститут проблем міжнародної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України,
державний експерт відділу соціально-економічної та демографічної безпеки
Захист відбудеться “19” липня 2007 року о 1630 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.723.02 при Національному інституті проблем міжнародної безпеки при РНБО України за адресою: 01133, м. Київ,
вул. Кутузова, 18/7.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/7.
Автореферат розісланий “ 05 ” червня 2007 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор філософських наук О.К.Шевченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Україна обрала інноваційний шлях розвитку економіки, який передбачає ефективне освоєння у виробництві сучасної науково-технічної продукції. Комплексне використання науково-технічного потенціалу держави та досконалий організаційно-економічний механізм регулювання інноваційного розвитку повинні забезпечити належний рівень економічної безпеки, що є стартовою умовою поступального і стабільного економічного зростання України.
Проведення технологічної реструктуризації необхідне для забезпечення конкурентоспроможності промисловості України та її ефективної інтеграції у світову систему виробничої і науково-технічної кооперації. Водночас, аналіз свідчить про те, що радикальних зрушень у галузевій і технологічній структурі промисловості України, поки що не відбулося. У промисловості України переважають технології третього та четвертого технологічних укладів, вкрай низькою є частка п’ятого технологічного укладу, майже відсутні технології шостого укладу. Отже, одним з важливих чинників забезпечення належного рівня економічної безпеки України є розробка концептуальних засад технологічної реструктуризації вітчизняного промислового комплексу з урахуванням теоретичних досягнень і світового досвіду у цій сфері.
Стан розробки проблеми. Вагомий внесок в розвиток інноваційної теорії і практики внесли такі вчені як М. Кондратьєв, Й. Шумпетер, А. Кляйнкнехт, С. Кузнец, Б. Твісс, Р. Фостер, Г. Варшавський, С. Глазьєв, В. Маєвський, Ю. Яковець, Ю. Бажал, Г. Добров, С. Єрохін, В. Кузьменко, С. Соколенко, В. Соловйов, А. Сухоруков.
Проблемам формування теоретичних засад забезпечення економічної безпеки присвятили наукові дослідження Д. Олвей, Дж. Р. Голден, Р. Келлі, Л. Абалкін, М. Арсентьєв, В. Сєнчагов, О. Власюк, Д. Прейгер. М. Єрмошенко, Я. Жаліло, Т. Ковальчук, В. Мунтіян, А. Сухоруков і ін. Проте, проблеми інноваційно-технологічної безпеки як складової економічної безпеки не знайшли в достатньому обсязі комплексного висвітлення та вирішення в науковій літературі. Наявність цієї проблеми зумовлює тему, мету, завдання, предмет і об’єкт дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане із планами фундаментальних і прикладних досліджень Національного інституту проблем міжнародної безпеки, зокрема, з плановими науковими проектами “Економічна безпека країни на етапі активного входження в геоекономічний простір” (державний реєстраційний номер 0106U011479) та “Зовнішні виклики і загрози для економіки України та передумови її ефективного входження до міжнародної економічної системи в умовах динамічних світових економічних трансформацій” (державний реєстраційний номер 0106U011480).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок