Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ

ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,35 KB
Завантажень:
506
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П.ДРАГОМАНОВА
МІЗЮК Вікторія Анатоліївна
УДК 372.851
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ
13.00.02 – теорія та методика навчання математики
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України.
Науковий керівник: член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук,
професор Бурда Михайло Іванович, Інститут педагогіки АПН Украї
ни, заступник директора.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Ігнатенко Микола Якович,
Кримський гуманітарний університет, проректор;
кандидат педагогічних наук, доцент Пасічник Ядвіга Августівна,
Рівненський гуманітарний університет, доцент кафедри математики
та методики її викладання.
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет імені
М.Коцюбинського, кафедра алгебри та методики викладання
математики, Міністерство освіти і науки України, м. Вінниця.
Захист відбудеться ” 5 ” грудня 2000 року о 13.45 г. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.053.03 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9).
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9).
Автореферат розіслано ” 24” жовтня 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Є.В.Коршак


Загальна характеристика роботи
Актуальність дослідження. У системі загальної середньої освіти одне із основних місць займає початкова школа, де закладається фундамент розумових, моральних та емоційно-вольових якостей особистості. Курс математики початкових класів є основою для осмисленого засвоєння системи математичних знань, формування умінь і навичок у 5–6 класах і отримання математичної освіти в цілому.
Важливу роль у курсі математики початкової школи відіграють текстові задачі. Вони, з одного боку, складають специфічний розділ програми, зміст якого учні мають засвоїти, з другого – виступають як дидактичний засіб навчання, виховання і розвитку школярів.
Розв’язування текстових задач спрямоване на формування в учнів системи математичних знань, вироблення вмінь і навичок математичного моделювання, обчислення, розвитку прийомів розумової діяльності (планування, пошук раціональних шляхів, критичність тощо). Текстові задачі допомагають розкрити опосередковані зв’язки математики з навколишнім середовищем і практичною діяльністю людей, реалізувати пізнавальні й виховні функції навчання. Так, сюжети текстових задач для початкових класів відображають працю дітей і дорослих, досягнення країни в різних галузях народного господарства, науки, культури, містять цікаву пізнавальну інформацію з природознавства і т. ін. Процес розв’язування текстових задач сприяє формуванню таких розумових дій як аналіз і синтез, конкретизація і абстрагування, порівняння, узагальнення тощо. Від оволодіння вміннями розв’язувати задачі залежить не лише підготовка школярів з математики на даному етапі навчання, а й осмислене засвоєння систематичних курсів алгебри, геометрії, фізики, інформатики у наступних класах.
Проектом Державного стандарту загальної середньої освіти передбачається диференційоване навчання учнів початкових класів, а за мету курсу математики ставиться досягнення кожним учнем рівня навченості не нижче обов’язкового. Нові вимоги вимагають нових технологій навчання, які б забезпечили і високий рівень теоретичної та практичної підготовки з математики, і переорієнтацію навчально-виховного процесу на особистість учня, на сприятливі умови для досягнення кожним заданого рівня знань, умінь і навичок.
Дані, необхідні для осмислення цілісності і цілеспрямованості формування вмінь розв’язувати текстові задачі в умовах диференційованого навчання, одержані нами в результаті аналізу психологічної і методичної літератури, де є немало цінних ідей і теоретичних узагальнень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок