Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КЛІНІЧНІ, МЕТАБОЛІЧНІ ТА ГЕМОДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТИПІВ ГІПЕРТЕНЗИВНОГО СЕРЦЯ

КЛІНІЧНІ, МЕТАБОЛІЧНІ ТА ГЕМОДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТИПІВ ГІПЕРТЕНЗИВНОГО СЕРЦЯ

Назва:
КЛІНІЧНІ, МЕТАБОЛІЧНІ ТА ГЕМОДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТИПІВ ГІПЕРТЕНЗИВНОГО СЕРЦЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,58 KB
Завантажень:
30
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЯНКЕВИЧ Олександр Олександрович
УДК: 616.12-008. 333.1-005-008.9
КЛІНІЧНІ, МЕТАБОЛІЧНІ ТА ГЕМОДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТИПІВ ГІПЕРТЕНЗИВНОГО СЕРЦЯ
14.01.11 – кардіологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків
2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському державному медичному університеті МОЗ України
Науковий керівник – доктор медичних наук, професор
КОВАЛЬОВА Ольга Миколаївна
Харківський державний медичний університет
МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтики
внутрішніх хвороб № 1
Офіційні опоненти – доктор медичних наук, професор
ЛАТОГУЗ Іван Кіндратович
Харківський державний медичний університет
МОЗ України, завідувач кафедри внутрішніх
хвороб, спортивної медицини та лікувальної
фізкультури
доктор медичних наук, професор
ЯБЛУЧАНСЬКИЙ Микола Іванович
Харківський національний університет ім. В.Н.
Каразіна, Міністерства освіти і науки України,
факультет фундаментальної медицини, завідувач
кафедри внутрішніх хвороб
Провідна установа – Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска
АМН України м.Київ, відділ гіпертонічної хвороби
Захист дисертації відбудеться “27” травня 2005 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському державному медичному університеті (61022, м. Харків, пр.Леніна, 4).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного медичного університету (61022, м. Харків, пр.Леніна, 4).
Автореферат розісланий “26” квітня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
к.мед.н., доцент Фролова Т.В.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Серед захворювань серцево-судинної системи перше місце за розповсюдженістю займає артеріальна гіпертензія (АГ). До того ж, беручи до уваги гетерогенність клінічних проявів та перебігу захворювання, труднощі у забезпеченні довгострокового спостереження та низьку схильність хворих до регулярного лікування, АГ можна вважати однією з провідних сучасних медико-соціальних проблем (Смирнова І.П., Свіщенко Є.П., Горбась І.М. 1997, Москаленко В.Ф., Коваленко В.И., 2001).
Визнання важливості ролі ураження серця при формуванні клінічних особливостей АГ та виникненні ускладнень призвело до появи термінів “гіпертензивне серце” та “ремоделювання серця”, які характеризують зміни розмірів камер серця, їх конфігурації та маси міокарду.
Результати численних досліджень свідчать, що при АГ, внаслідок тривалого механічного перевантаження тиском та об’ємом у комплексі з впливом гуморальних факторів, відбувається перебудова структури серця на різних рівнях біологічної організації – від молекулярного до органного.
Зміни молекулярної структури міокарду та їх наслідки, що лежать в основі ремоделювання, зумовлені принциповими механізмами загального процесу адаптації до АГ: гіпертрофією, фіброзом та апоптозом. В свою чергу, клінічним індикатором ліміту біологічної адаптації міокарду вважається виникнення хронічної серцевої недостатності (ХСН) (Swynghedauw B.,1999).
Переважна більшість дослідників вважають доцільним виділення чотирьох типів геометрії лівого шлуночка (ЛШ) у осіб з АГ: нормальної (НГЛШ), концентричного ремоделювання (КРЛШ), концентричної гіпертрофії (КГЛШ), ексцентричної гіпертрофії (ЕГЛШ). Клінічна цінність застосування цієї класифікації доведена у проспективних спостереженнях (Koren M.J., Devereux R.B., Casale P.N., 1991). Між тим, не зважаючи на інтенсивне вивчення, механізми формування певних типів геометричного ремоделювання ЛШ остаточно не з’ясовані. Крім того, результати проспективних досліджень, що базуються на принципі групування даних за наявністю певних типів геометричного ремоделювання ЛШ, не завжди мають задовільну відтворюваність (Verdecchia P., Schillaci G., Borgioni C., 1996). Це свідчить про необхідність пошуку факторів, що здатні як впливати на структурно-функціональну перебудову міокарду при АГ, так і модифікувати прогностичну потужність визначення варіантів ремоделювання ЛШ.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: КЛІНІЧНІ, МЕТАБОЛІЧНІ ТА ГЕМОДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТИПІВ ГІПЕРТЕНЗИВНОГО СЕРЦЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок