Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАТЕМАТИЧНI МОДЕЛI КОАКСIАЛЬНИХ ГIРОТРОНIВ IЗ ГОФРОВАНИМИ ВСТАВКАМИ ДЛЯ ЧИСЕЛЬНОГО АНАЛIЗУ ВЛАСНИХ МОД

МАТЕМАТИЧНI МОДЕЛI КОАКСIАЛЬНИХ ГIРОТРОНIВ IЗ ГОФРОВАНИМИ ВСТАВКАМИ ДЛЯ ЧИСЕЛЬНОГО АНАЛIЗУ ВЛАСНИХ МОД

Назва:
МАТЕМАТИЧНI МОДЕЛI КОАКСIАЛЬНИХ ГIРОТРОНIВ IЗ ГОФРОВАНИМИ ВСТАВКАМИ ДЛЯ ЧИСЕЛЬНОГО АНАЛIЗУ ВЛАСНИХ МОД
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,54 KB
Завантажень:
261
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
IНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАШИНОБУДУВАННЯ iм. А.М. ПIДГОРНОГО

КОНОНЕНКО Олексiй Сергiйович
УДК 517.968.519.6
МАТЕМАТИЧНI МОДЕЛI КОАКСIАЛЬНИХ ГIРОТРОНIВ
IЗ ГОФРОВАНИМИ ВСТАВКАМИ
ДЛЯ ЧИСЕЛЬНОГО АНАЛIЗУ ВЛАСНИХ МОД

01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук
Харкiв – 2007
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Харкiвському нацiональному унiверситетi iм. В.Н. Каразiна Мiнiстерства освiти i науки України.
Науковий керівник: доктор фiзико-математичних наук, професор ГАНДЕЛЬ Юрiй Володимирович
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна, професор кафедри математичної фiзики та обчислювальної математики
Офiцiйнi опоненти: доктор технiчних наук, професор
ШЕЙКО Тетяна Iванiвна
Iнститут проблем машинобудування
iм. А.М. Пiдгорного НАН України,
завiдувач вiддiлу прикладної математики та
обчислювальних методiв;

доктор фiзико-математичних наук, професор
НОСИЧ Олександр Йосипович
Iнститут радiофiзики та електронiки iм. А.Я. Усiкова НАН України, провiдний науковий спiвробiтник вiддiлу обчислювальної електродинамiки
Захист вiдбудеться " 27 " березня 2008 р. о 14-00 на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 64.180.01 в Iнститутi проблем машинобудування iм. А.М. Пiдгорного НАН України за адресою: 61046, м. Харкiв, вул. Дм. Пожарського,2/10.

З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Iнституту проблем машинобудування iм. А.М. Пiдгорного НАН України за адресою: 61046, м. Харкiв, вул. Дм. Пожарського, 2/10.
Автореферат розiсланий " 26 " лютого 2008 р.

Вчений секретар спецiалiзованої вченої ради,
доктор технiчних наук О.О. Стрельнiкова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Розробка математичних моделей для розрахунку широкого кола хвилеведучих пристроїв є важливою частиною сучасних дослiджень у галузi високочастотної електронiки. Поширення електромагнiтних хвиль у таких системах, розв’язання спектральних задач, обчислення власних електромагнiтних коливань резонаторiв, розрахунок омiчних втрат становлять найбiльший iнтерес у реальних задачах. Вiдзначимо, що резонаторнi системи хвилеведучих пристроїв мають складну геометрiю. При цьому поряд iз вакуумними хвилеводами використовуються хвилеводи з дiелектричними вставками.
Одним з таких пристроїв є коаксiальний гiротрон iз гофрованою внутрiшньою вставкою. Гiротрони розробляються та використовуються як високопотужнi генератори мiлiметрових хвиль. Зокрема вони застосовуються при нагрiваннi плазми в термоядерних реакторах, таких, як ITER.
Розробленi на сьогоднi методи для розрахунку гiротронiв мають низку недолiкiв, наприклад, неможливiсть їх застосування для довiльних параметрiв геометрiї резонатора, довiльних типов хвиль та номерiв робочих мод. Таким чином, актуальною є розробка математичних моделей та чисельних алгоритмiв для розв’язання широкого класу задач у таких електродинамiчних системах.
Математичнi моделi, побудованi в дисертацiї, базуються на результатах, якi були отриманi багатьма вченими, зокрема такими, як Ю.В. Гандель, I.К. Лiфанов, С.М. Бєлоцерковський, Б.Г. Габдулхаєв, Л.Н. Полтавський, Г.I. Загiнайлов, О. Думбрайс, М. Тумм.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiя була виконана на кафедрi математичної фiзики та обчислювальної математики механiко-математичного факультету Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Обрана тема дослiджень є частиною наукової роботи, що проводиться на кафедрi в межах держбюджетних тем Мiнiстерства освiти i науки України: "Багатомодовий аналiз коаксiального резонатора гiротрона для дослiдження керованого термоядерного синтезу" № ДР 0103U004230 (2003-2005р.), "Спектральний багатомодовий аналiз хвилеводiв та вiдкритих резонаторiв – теорiя та чисельне моделювання" № ДР 0106U001534 (20062008р.).
Мета й задачi дослiджень. Метою дослiджень є розробка математичних моделей гофрованих резонаторiв для аналiзу власних електромагнiтних коливань, а також побудова дискретних математичних моделей для проведення чисельних експериментiв з розрахунку електродинамiчних параметрiв структур, що розглядаються.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: МАТЕМАТИЧНI МОДЕЛI КОАКСIАЛЬНИХ ГIРОТРОНIВ IЗ ГОФРОВАНИМИ ВСТАВКАМИ ДЛЯ ЧИСЕЛЬНОГО АНАЛIЗУ ВЛАСНИХ МОД

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок