Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗМІР ТА ЧАСТОТА ВЖИВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ РЕЧЕНЬ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художньої прози та публіцистики)

РОЗМІР ТА ЧАСТОТА ВЖИВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ РЕЧЕНЬ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художньої прози та публіцистики)

Назва:
РОЗМІР ТА ЧАСТОТА ВЖИВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ РЕЧЕНЬ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художньої прози та публіцистики)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,03 KB
Завантажень:
9
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
БУХІНСЬКА Тетяна Вікторівна
УДК 811.112.2’367.2’38
РОЗМІР ТА ЧАСТОТА ВЖИВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ РЕЧЕНЬ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
(на матеріалі художньої прози та публіцистики)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Чернівці – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі германського, загального і порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Левицький Віктор Васильович,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича,
завідувач кафедри германського,
загального і порівняльного мовознавства.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Козловський Віктор Володимирович,
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри германської філології;
кандидат філологічних наук, доцент
Паславська Алла Йосипівна,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
доцент кафедри німецької філології.
Провідна установа: Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, м. Донецьк.
Захист відбудеться “ 10 ” травня 2007 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 76.051.07 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за адресою: 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, корп. V, ауд. 230.
Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Чернівецького націо-наль-но-го університету імені Юрія Федьковича (58000, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23).
Автореферат розіслано “_5_” квітня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Кульбабська О.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Особливе місце в системі мовних одиниць посідає одиниця вищого рівня – ре---чення. Взає-мо-зв’язок кількісних параметрів з якісним аспектом структури речення відобра-жає в плані розвитку мови загальний стан структурних перетворень і тен-ден-цій на рівні його синтаксису, які вже склалися або ще формуються.
Проблема речення належить до найбільш інтенсивно досліджуваних і, відповідно, актуальних у сучасному мовознавстві. Однак, попри різно-манітність наукових пошуків мало вивченим залишається питання статистичного до-слід-ження текстів з огляду на особ-ливості функціонування в них різних син-так-сичних структур. Про-блема довжини та структури речення – надзвичайно своєчасна, особ-ливо в умовах зростання значення функціонального підходу до вив-чення мовних явищ і відсутності зіставних даних щодо цих параметрів.
Стосовно німецької мови вже давно назріла необхідність кван-ти-та-тив-ного дослідження син-так---сич-них одиниць, оскільки кількісні зміни роз-міру німецького речення, на думку лінгвістів, стають особ-ливо по-міт-ними й вимагають поглибленої лінгво-теоре--тичної ін-тер--пре-та-ції. Од-ним із таких оче-видних мовних фактів учені визнають скорочення дов--жи-ни ре-чен-ня порівняно із ХVIII – XIX сто-літтями, за зовнішньою кіль--кісною репрезентацією якого приховані складні якісні пере-тво-рен-ня.
Розмір речення та частота вживання різних типів речень належать до тих ознак тексту, які вив-ча-ють-ся в лінгвістиці протягом майже 100 років. В останній третині ХІХ століття Л. Шерман (1888) роз-по-чав вивчення довжини речення як характеристики стилю. Згодом важливі дослідження з цієї теми здій-снили: на матеріалі англійської мови Г. Юл (1939), О. Вільямс (1969), К. Бух (1969), Г. Зіхел (1974), В.А. Кухаренко (1973, 2002), М.Д. Кіріл-ло-ва (1987), Ю.П. Бойко (2002); довжину речення в німецькій мові вивчали В.Г. Адмоні (1973,1986), С.А. Шубик (1969), І.Г. Марголін (1973), К. Кьолер (1982), Г. Гойпс (1983), Г. Альт-ман (1988), П. Браун (1993), Б. Нігаус (1997), К.-Г. Бест (2001, 2002), М. Віттек (2001). Питаннями розміру речень в інших мовах розробляли Г.А. Лесскіс (1964), П. Вашак (1974), Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: РОЗМІР ТА ЧАСТОТА ВЖИВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ РЕЧЕНЬ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі художньої прози та публіцистики)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок