Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АЛЕЛОПАТИЧНИЙ ВПЛИВ ВИЩИХ ВОДЯНИХ РОСЛИН НА ФУНКЦIОНАЛЬНУ АКТИВНIСТЬ ПЛАНКТОННИХ СИНЬОЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ

АЛЕЛОПАТИЧНИЙ ВПЛИВ ВИЩИХ ВОДЯНИХ РОСЛИН НА ФУНКЦIОНАЛЬНУ АКТИВНIСТЬ ПЛАНКТОННИХ СИНЬОЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ

Назва:
АЛЕЛОПАТИЧНИЙ ВПЛИВ ВИЩИХ ВОДЯНИХ РОСЛИН НА ФУНКЦIОНАЛЬНУ АКТИВНIСТЬ ПЛАНКТОННИХ СИНЬОЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,61 KB
Завантажень:
345
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАЇНИ
IНСТИТУТ ГIДРОБIОЛОГIЇ
УСЕНКО Олег Михайлович
УДК [581.526.3:(574.583:582.532)] (28)
АЛЕЛОПАТИЧНИЙ ВПЛИВ ВИЩИХ ВОДЯНИХ РОСЛИН НА ФУНКЦIОНАЛЬНУ АКТИВНIСТЬ ПЛАНКТОННИХ СИНЬОЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ
03.00.17 – гiдробiологiя
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Iнститутi гiдробiологiї НАН України
Науковий керiвник: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
САКЕВИЧ Олександр Йосипович, Iнститут гiдробiологiї НАН України, провiдний науковий спiвробiтник вiддiлу екологiчної фiзiологiї водяних рослин
Офiцiйнi опоненти: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
ЩЕРБАК Володимир Іванович, Інститут гідробіології НАН України, провідний науковий співробітник відділу екології водоймищ
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник ШНЮКОВА Єлизавета Іллінічна, Інститут ботаніки
ім. М.Г. Холодного НАН України, старший науковий співробітник відділу мембранології і цитохімії
Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, біологічний факультет
Захист відбудеться “ 21 ” березня 2007 р, о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.213.01 Інституту гідробіології НАН України за адресою: 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту гідробіології НАН України ( 04210, м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 12)
Автореферат розісланий “ 14 ” лютого 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат біологічних наук Гончаренко Н.І.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть проблеми. Глобальнi масштаби евтрофування континентальних водойм i на цiй основi масовий розвиток синьозелених водоростей (цiанобактерiй, цiанопрокарiотiв) є однiєю iз причин повсюдного виникнення бiологiчного забруднення i зв'язаного з ним погiршення якостi поверхневих вод [Алимов, 2000; Романенко, 2004]. "Цвiтiння" води синьозеленими водоростями супроводжується виникненням завад на очисних спорудах водогонiв, що забирають воду з таких водойм. У цих випадках погiршуються показники якостi питної води: виникають специфiчнi запахи та присмаки води, збiльшується концентрацiя розчинених органiчних сполук, якi можуть мiстити бiологiчно активнi метаболiти (амiни, альготоксини, алкалоїди, нiтрозамiни, iндоли, феноли тощо) [Сакевич, 1981; Сиренко, Козицкая, 1988; Сиренко и др., 1997; Клоченко, 1999]. Масовий розвиток планктонних синьозелених водоростей у водоймах приводить до перешкод рекреацiйного їх використання. В зв'язку з цим зменшення "цвiтiння" води цими водоростями у континентальних водоймах є важливою проблемою багатьох галузей народного господарства. Серед методiв обмеження масового розвитку синьозелених водоростей є алелопатичний вплив на їх функцiональну активнiсть вищих водяних рослин, що вегетують переважно на мiлководних дiлянках водосховищ i в деякiй мiрi можуть змiнювати процентний вмiст цих фотосинтезуючих прокарiотiв у структурi фiтопланктону [Гусева, Гончарова, 1965; Мережко и др., 1971; Сакевич, Усенко, 2003; Романенко и др., 2005].
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослiдження по дисертацiйнiй роботi проводились в Iнститутi гiдробiологiї НАН України в межах держбюджетних тем: "Дослiдити вплив бiологiчно активних речовин водних рослин на формування якостi води та перспективи їх практичного використання" (номер держреєстрацiї 0198U003582); "Дослiдити фiзiолого-бiохiмiчнi механiзми формування угруповань планктонних i перифiтонних водоростей" (номер держреєстрацiї 0105U000485); "Дослiдити рiзноманiття водяних рослин, його змiни пiд впливом природних та антропогенних чинникiв з метою розробки заходiв з охорони, збереження та вiдновлення багатства рослинного свiту водойм України" (номер держреєстрації 0102U004665).
Мета i завдання дослiджень. Основною метою роботи було визначення особливостей алелопатичного впливу вищих водяних рослин на функцiональну активнiсть планктонних водоростей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: АЛЕЛОПАТИЧНИЙ ВПЛИВ ВИЩИХ ВОДЯНИХ РОСЛИН НА ФУНКЦIОНАЛЬНУ АКТИВНIСТЬ ПЛАНКТОННИХ СИНЬОЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок