Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АГЕНТИВНО-ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ В ЛЕКСИКОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ ТА УЗУСІ

АГЕНТИВНО-ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ В ЛЕКСИКОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ ТА УЗУСІ

Назва:
АГЕНТИВНО-ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ В ЛЕКСИКОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ ТА УЗУСІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,06 KB
Завантажень:
205
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут філології
Пузиренко Ярина Василівна
УДК 81’1’27’367.622.15’373.237’374
АГЕНТИВНО-ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ
В ЛЕКСИКОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ ТА УЗУСІ
10.02.15 – загальне мовознавство
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі загального мовознавства і класичної філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник –  | кандидат філологічних наук, доцент
ЧЕМЕС ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ,
завідувач кафедри загального мовознавства і класичної філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти–  | доктор філологічних наук, професор
Шевченко Лариса Іванівна, завідувач кафедри історії української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка– 
кандидат філологічних наук, доцент
Пахолок Зінаїда Олександрівна, доцент кафедри дошкільної педагогіки Волинського державного університету імені Лесі Українки
Провідна установа –  | кафедра загального та українського мовознавства Київського національного лінгвістичного університету Міністерства освіти і науки України
Захист відбудеться „25” березня 2005 року о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .001.19 в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, бульвар Шевченка, 14, к. 63).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці ім. М.О.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м.Київ, вул. Володимирська 58, к.12).
Автореферат розіслано „18” лютого 2005 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.П.Гнатюк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У контексті антропоцентричного підходу сучасного мовознавства до аналізу явищ мови й мовлення актуальним є всебічне досліджен-ня такого соціально чутливого явища, як агентивно-професійна номінація жінок. Адже нині активізуються процеси залучення жінок до усіх сфер суспільної діяльності. Особливий інтерес становить дослідження взаємодії та впливу різних чинників – мовних і позамовних на формування і функціонування назв жінок. Крім того, слід брати до уваги різноспрямовані процеси, які простежуються у номінації осіб жіночої статі, пов’язані із вимогами політичної коректності – від намагання послідовного уведення назв осіб жіночої статі (НЖ) у мовну практику до повного нівелювання протиставлення форм роду.
Таким чином, для отримання цілісної картини функціонування агентивно-професійної номінації жінок та окреслення тенденцій розвитку цього класу назв видається доцільним, по-перше, дослідити засвідчення агентивно-професійних назв жінок у лексикографічних працях, і, по-друге, роз-гля-ну-ти функціонування НЖ в узусі шляхом спостереження над усним і писемним мовленням із залученням експериментальних даних. Спеціальний інтерес становить розгляд засвід-чен-ня НЖ у класифікаторах професій, які, з одного боку, є своєрідними лексикогра-фіч-ни-ми працями, а з другого – репрезентують офіційно-діловий стиль мови.
Актуальність теми дослідження зумовлена потребою теоретичного осмис-лен-ня різновекторних тенденцій у лексикографічному описі агентивно-профе-сій-них назв жінок у мовах європейського ареалу, зумовлених дією внутрішніх і зовнішніх чинників їх розвитку, а також невідкладними завданнями гармонізації вживання цих назв у різних стильових сферах відповідно до дериваційного потенціалу мови, історичних традицій та актуалізованих преференцій мовців.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалась відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України теми: „Актуальні проблеми філології” (02БФ044-01), яка опрацьовується в Інститу-ті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Мета дослідження – дослідити коло проблем, пов’язаних із лексикографіч-ним описом агентивно-професійних назв жінок та їх функціонуванням в узусі з урахуванням дії мовних та позамовних чинників.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: АГЕНТИВНО-ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ В ЛЕКСИКОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ ТА УЗУСІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок