Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> портландцементи з комплексними модифікаторами на основі полікарбоксилатів

портландцементи з комплексними модифікаторами на основі полікарбоксилатів

Назва:
портландцементи з комплексними модифікаторами на основі полікарбоксилатів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,00 KB
Завантажень:
143
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Національний університет “Львівська політехніка”
Мазурак Оксана Тимофіївна
УДК 666. 942.015
портландцементи з комплексними модифікаторами
на основі полікарбоксилатів
05.17.11 - технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів - 2006
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в | Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник | - доктор технічних наук, професор
Саницький Мирослав Андрійович
Національний університет “Львівська політехніка”
Міністерства освіти і науки України,
директор Інституту будівництва та інженерії довкілля
Офіційні опоненти | - доктор технічних наук, професор
Кривенко Павло Васильович
Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри будівельних матеріалів
- кандидат технічних наук
Терлига Сергій Юрійович
технічний директор ТзОВ НВП „Геліос”, м. Львів.
Провідна установа | Національний технічний університет України „Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України, кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей.
Захист відбудеться “20” лютого 2006 р. о 12 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.09 в Національному університеті “Львівська політехніка” за адресою: 79013, м. Львів-13, пл. Святого Юра 9, навчальний корпус 9, кім. 214.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” (79013, м. Львів-13, вул. Професорська, 1).
Автореферат розісланий “17” січня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат технічних наук, доцент Атаманюк В.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Зростання обсягів монолітного будівництва в Україні вимагає створення ефективних портландцементних систем, які забезпечують суттєве підвищення рухливості бетонних сумішей при тривалому часі транспортування та можливість їх вкладання сучасними методами, що значно підвищує продуктивність праці, скорочує терміни та покращує якість будівництва. При використанні таких литих бетонних сумішей важливого значення набуває проблема одержання заданих показників ранньої та марочної міцностей, щільності та довговічності затверділого бетону, що висуває спеціальні вимоги щодо портландцементів і модифікаторів.
Одним із шляхів вирішення цієї проблеми, згідно з дослідженнями в галузі хімії та технології в’яжучих речовин, є використання портландцементів з високоефективними комплексними модифікаторами (КМ) на основі суперпластифі-каторів нового покоління – полікарбоксилатів (ПК) та прискорювачів тверднення у вигляді високорозчинних електролітів.
Тому актуальними з теоретичної та практичної точок зору є дослідження, спрямовані на вивчення впливу комплексних модифікаторів на процеси гідратації та тверднення портландцементних систем, а також розробка модифікованих суперпластифікованих портландцементів для монолітного бетонування, що забезпечують необхідні ранню та марочну міцності, високі експлуатаційні характеристики бетонів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася відповідно до науково-технічної програми Міністерства освіти і науки України за напрямом “Нові речовини і матеріали” і проекту Державного комітету України з науки, техніки і промислової політики “Розробка наукових основ модифікування в’яжучих систем додатками поліфункціональної дії на основі полікарбоксилатів” (№ держреєстрації 0104U002295).
Мета роботи і задачі дослідження. Розробка портландцементів з комплексними модифікаторами на основі суперпластифікаторів нового покоління – полікарбоксилатів та високорозчинних електролітів – натрію тіосульфату та роданіду, що забезпечують необхідні будівельно-технічні властивості бетонів, а також оптимізація складів суперпластифікованих портландцементних систем, дослідження процесів їх гідратації та структуроутворення.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
- виконати експериментальні дослідження фізико-механічних властивостей портландцементів з модифікаторами на основі полікарбоксилатів та високорозчинних електролітів;
- дослідити особливості процесів раннього структуроутворення портланд-цементів з додатками полікарбоксилатів;
- провести оптимізацію складів з комплексними модифікаторами на основі полікарбоксилатів для одержання суперпластифікованих портландцементів з необхідною ранньою та марочною міцностями;
- дослідити фізико-механічні властивості модифікованих портландцементних розчинів різної консистенції;
- вивчити фізико-хімічні особливості формування фазового складу та мікроструктури мономінеральних систем з комплексними модифікаторами;
- встановити механізм впливу полікарбоксилатів на структуроутворення портландцементів та компатибільність системи „комплексний модифікатор - цемент”, а також фізико-хімічні закономірності процесів гідратації та тверднення модифікованих портландцементів;
- провести практичну апробацію розроблених портландцементів з комп-лексними модифікаторами при монолітному бетонуванні, обґрунтувати їх техніко-економічну ефективність та раціональні галузі використання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: портландцементи з комплексними модифікаторами на основі полікарбоксилатів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок