Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Оцінка ресурсу ТРУБЧАСТИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ НА СТАДІЇ РОСТУ ВТОМНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ТРІЩИН

Оцінка ресурсу ТРУБЧАСТИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ НА СТАДІЇ РОСТУ ВТОМНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ТРІЩИН

Назва:
Оцінка ресурсу ТРУБЧАСТИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ НА СТАДІЇ РОСТУ ВТОМНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ТРІЩИН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,45 KB
Завантажень:
397
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. Г.В. КАРПЕНКА
Д І Д У х
Іван Володимирович
УДК 539.375
Оцінка ресурсу ТРУБЧАСТИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ
НА СТАДІЇ РОСТУ ВТОМНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ТРІЩИН
01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
ЛЬВІВ - 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Стадник Мирон Михайлович Український державний лісотехнічний університет,
завідувач кафедри вищої математики
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Шваб’юк Василь Іванович
Луцький державний технічний університет,
професор кафедри технічної механіки
кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник
Студент Олександра Зиновіївна
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН
України, старший науковий співробітник
Провідна організація: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, м. Київ
Захист відбудеться “ 27 грудня 2002 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02 у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України за адресою: 79601, м. Львів, вул. Наукова, 5.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України (79601, м. Львів, вул. Наукова, 5).
Автореферат розісланий “ 26 листопада 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор технічних наук, професор Никифорчин Г. М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Трубчасті елементи конструкцій мають досить широке застосування у сучасній техніці. Однак у процесі їх виготовлення або експлуатації в них можуть виникати тріщиноподібні дефекти. Ці дефекти під дією циклічного на-вантаження розвиваються і через деякий час стають критичними, що призводить до руйнування конструкції. Оцінка міцності та ресурсу роботи трубчастих елементів конструкцій досить часто базується на методах лінійної механіки руйнування, в основу якої покладена концепція коефіцієнтів інтенсивності напружень (КІН), за допомогою яких можна визначати напруження і деформації в малому околі вершини тріщини. Оскільки трубчасті елементи відповідальних конструкцій (елементи спец-техніки, зварні вузли морських стаціонарних платформ, на яких кріпиться устат-ку-вання для видобутку нафти, елементи трубного стояка для видобутку корисних ко-палин з дна океану) працюють під високими рівнями циклічних напружень, то для їх виготовлення використовують сталі низької та середньої міцності (), руйнування яких супроводжується значними пластичними деформаціями. А відтак, застосування лінійної механіки руйнування, результати якої синтезовані у багатьох роботах і довідникових посібниках, є не досить ко-рект-ним для визначення напружено-деформованого стану і розрахунку залишкового ре-сурсу в таких випадках. Тому роз-рахунок ресурсу трубчастих елементів конструкцій на основі вивчення процесу поширення в них втомних тріщин із застосуванням під-ходів нелінійної механіки руйнування, зокрема уза-гальненої -моделі, є важливою і актуальною науково-технічною проблемою. Вирішенню цієї проблеми, щодо вста-нов-лення ресурсу трубчастих елементів конструкцій на стадії розвитку втомних поверхневих неавтомодельних тріщин з урахуванням впливу асиметрії циклічного навантаження і залишкових напружень, присвячена дана дисертаційна робота.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відділі конструкційної міцності матеріалів у робочих середовищах Фізико-механічного інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України в рамках таких науково-до-слідних робіт: №0194U010051 “Розробка теоретико-експериментальних методів визначення часу зародження і докритичного росту втомних тріщин в неод-норідних високо-плас-тич-них матеріалах і елементах конструкцій з урахуванням дії водне-ут-римуючих се-ре-довищ” (шифр теми РБ-12/375), №12/209 “Дослідження втомного руйнування конст-рук-ційних матеріалів в умовах складного напруженого стану при дії динамічного наван-та-жен-ня” (шифр теми 2.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Оцінка ресурсу ТРУБЧАСТИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ НА СТАДІЇ РОСТУ ВТОМНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ТРІЩИН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок