Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОТЕРАПІЯ ПОДРУЖНЬОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПРИ СПИННОМОЗКОВІЙ ТРАВМІ У ЧОЛОВІКІВ

ПСИХОТЕРАПІЯ ПОДРУЖНЬОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПРИ СПИННОМОЗКОВІЙ ТРАВМІ У ЧОЛОВІКІВ

Назва:
ПСИХОТЕРАПІЯ ПОДРУЖНЬОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПРИ СПИННОМОЗКОВІЙ ТРАВМІ У ЧОЛОВІКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,80 KB
Завантажень:
367
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ
Риткіс Іванна Сергіївна
УДК 616.89 – 008.442
ПСИХОТЕРАПІЯ ПОДРУЖНЬОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ
ПРИ СПИННОМОЗКОВІЙ ТРАВМІ У ЧОЛОВІКІВ
14.01.16 – психіатрія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Табачников Станіслав Ісакович, Україн-сь-кий науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, директор
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, доцент Чабан Олег Созонтович, Україн-сь-кий науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, сектор пограничних станів та психосоматичних розладів відділу соціальної та екстремальної психіатрії, завідувач сектору
доктор медичних наук, професор Кришталь Валентин Валентинович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, кафедра сексології та медичної психології, завідувач кафедри
Провідна установа:
Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, м. Дніпропетровськ
Захист відбудеться "09" червня 2005 р. о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.620.01 в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 103.
Автореферат розісланий "05" травня 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат медичних наук,
старший науковий співробітник |
Гриневич Є.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Травматичні ушкодження хребта та спин-но-го мозку досить широко розповсюджені. На сьогоднішній день, за даними ста-тис-тичних досліджень, на 10 млн населення щороку припадає близь-ко 150 ушкоджень спинного мозку, і їх частота у зв’язку з під-вищенням рівня промислового й транспортного травматизму по-стій-но зростає. До того спинномозкова травма у переважній біль-шості випадків – до 99% (Г.С.Васильченко, 1990) – спричиняє ви-ник-нення сексуальних розладів. Порушення сексу-аль-ної функції чо-ловіків унаслідок травматичного ура-ження спин-ного мозку посі-дає особливо суттєве місце у струк-турі сек-суальної патології у моло-дих людей, які перебувають у найактивнішому періоді життя (Г.С.Васильченко, 1983; Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульман, 2001). Сек-суаль-на неспро-можність тяжко пережи-вається потер-пілими і значною мірою поглиблює невротичні й особистісні роз-лади, що супро-во-дять травму.
Тим часом сексуальні порушення в чоловіків при спинальній травмі на поперековому та крижовому рівні, хоч і розглядаються в окремих працях (В.І.Самойлов, 1997; О.В.Коган, 2004), але без ура-хування парного характеру та багатофакторного забезпечення сек--суальної функції і можли-вос-ті їх компенсації вивчено зовсім недостатньо. Останнє десяти-річчя активно розробляється й висвіт-люється в літературі проб-лема подружньої дезадаптації, у тому чис-лі при різних сома-тичних та психічних захворюваннях у одного з подружжя (Г.Т.Сонник, 2001; В.В.Кришталь, С.Р.Григорян, 2002; В.С.Рож-ков, 2002; Є.М.Харченко, 2003), проте сексуальна дез-адаптація подружньої пари, що неминуче виникає при травма-тич-ному ураженні спинного мозку в чоловіків, механізми її розвитку та клінічні прояви взагалі не були предметом наукового аналізу. Мало вивчено також особистісні реакції самих хворих та їхніх дру-жин, що, як правило, супроводять порушення сексуального здо-ров’я подружжя при травмі спинного мозку у чоловіка. Не роз-роб-лено, у зв’язку з цим, і методи ефективної психотера-пев-тичної ко-рекції сексуальної дезадаптації подружньої пари при цій тяжкій патології, що, безперечно, перешкоджає сексуальній та психо-ло-гічній адаптації хворих, поліпшенню якості їхнього життя й нор-малізації сімейних стосунків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПСИХОТЕРАПІЯ ПОДРУЖНЬОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПРИ СПИННОМОЗКОВІЙ ТРАВМІ У ЧОЛОВІКІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок