Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Назва:
УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,36 KB
Завантажень:
94
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Соломенко Оксана Єліївна
УДК [65.011.3:334.012.64]:67/68
УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами
(легка промисловість)
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки України, м. Київ
Науковий керівник: | кандидат технічних наук (за спец. 08.00.05), доцент
Яцишина Лариса Карпівна,
Київський національний університет
технологій та дизайну,
декан інженерно-економічного факультету
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Денисенко Микола Павлович,
Київський національний університет
технологій та дизайну,
професор кафедри економіки, обліку і аудиту
кандидат економічних наук, доцент
Ткаченко Юрій Володимирович,
Державний інститут підготовки кадрів Міністерства промислової політики України, ректор
 

Захист відбудеться “10” червня 2008 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.102.05 Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, І корпус, 3-й поверх, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2.
Автореферат розісланий “ 8 ” травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради І.О. Тарасенко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним з пріоритетних напрямів економічної політики України є становлення сектору малого бізнесу, розвиток якого сприятиме оздоровленню економіки та зростанню добробуту населення. Визначальне місце малого бізнесу в економіці країни підтверджено світовим досвідом.
Сучасний стан розвитку легкої промисловості свідчить про підвищення ролі малих підприємств. При цьому поряд із зростанням кількості новостворених підприємств малого бізнесу спостерігається тенденція розукрупнення великих підприємств. Це пояснюється як об’єктивно обумовленими процесами, що відбуваються у вітчизняній економіці, так і особливостями галузі, насамперед, чіткою орієнтацією на задоволення потреб споживачів певних ринкових сегментів. Специфікою функціонування малих підприємств є висока чутливість до змін економічного середовища, а отже – високий рівень ризику в діяльності цих підприємств.
Малі підприємства мають конкурентні переваги, зокрема, гнучкість та мобільність організації виробництва, що визначає швидкість адаптації до змін кон’юнктури ринку, оперативне оновлення асортименту продукції, орієнтацію на конкретних споживачів, можливість швидкого впровадження нових зразків продукції. Тому вони здатні найбільш повно задовольняти потреби споживачів, що обумовлює важливість їх подальшого розвитку в легкій промисловості.
В умовах зростаючої нестабільності бізнес-середовища підприємства надзвичайно важливого значення набуває проблема врахування ризику під час здійснення господарської діяльності.
Теоретичні та практичні аспекти проблеми управління ризиком досліджено в працях багатьох зарубіжних вчених, таких як І.Т. Балабанов, Т.  Бачкаї, В.П. Буянов, Г.Б. Клейнер, Е. Мушик, П. Мюллер, М. Пітерс, Л.М. Тепман, Е.А. Уткін, У. Шарп та інші, а також вітчизняних науковців – І.О. Бланка, В.В. Вітлінського, В.М. Гранатурова, М.П. Денисенка, С.М. Ілляшенка, О.Є. Кузьміна, Г.В. Лавінського, С.І. Наконечного, О.С. Олексюка, О.Л. Устенко, О.І. Ястремського та інших. Вивченню проблем розвитку малого бізнесу присвячені дослідження З.С. Варналія, А.М. Хімченка, Л.І. Дмитриченко, Ю.В. Ткаченка та інших.
Аналіз наукових праць показав, що накопичено достатній досвід теоретичних досліджень сутності ризику, його класифікації, впливу на прийняття управлінських рішень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок