Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Назва:
ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,72 KB
Завантажень:
109
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
МУДРА ІРИНА ЯРОСЛАВІВНА
УДК 338.24 : 334.722 (477)
ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ
РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Спеціальність 08.00.03 –
економіка та управління національним господарством
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів - 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Крупка Михайло Іванович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Поплавська Жанна Василівна,
Національний університет “Львівська політехніка”,
завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки;
кандидат економічних наук, доцент
Дука Анастасія Петрівна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри менеджменту
інноваційної та інвестиційної діяльності.
Захист дисертації відбудеться “10” червня 2008 р. о 1530 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, просп. Свободи, 18, аудиторія 115.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розіслано “7” травня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А.В. Стасишин
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Характерною особливістю останніх десятиліть є підвищення темпів еволюції світового економічного простору та реалізації досягнень науково-технічного прогресу, що обумовлюють відповідні зміни у пріоритетах розвитку національних економік. Підприємництво стає однією із структуротворчих ланок, що забезпечує не тільки виробництво життєвих благ, а й економічну безпеку країни, соціальний та культурний рівень життя населення. Такі результати надають суб’єктам підприємництва нові можливості для досягнення конкурентних переваг в умовах ринкового господарювання. Однак, у вітчизняному економічному просторі ще не створено сприятливих умов для функціонування підприємницьких структур, а впроваджені заходи його державної підтримки не дали очікуваних результатів.
Важливе значення підприємництва в процесі євроінтеграційних прагнень нашої країни зумовлює необхідність формування ефективного організаційно-економічного механізму управління його розвитком як стратегічного управлінського імперативу, що дозволяє вишуковувати реальні шляхи вдосконалення управління потенціалом та реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку економіки України.
Об’єктивна необхідність та доцільність дослідження підприємництва підтверджується світовим досвідом господарювання передусім розвинених країн, які пройшли тривалий шлях з удосконалення форм і методів управління розвитком підприємництва. Велике теоретичне і практичне значення у цьому напрямі мають праці таких відомих зарубіжних учених як: П.Брер, Б.Бухвальд, П.Кузмішин, Ч.Макмілан, Г.Манків, А.Маршал, Т.Пітерс, П.Самуельсон, Л.Тоубі, Р.Уотермен, В.Швандор, Й.Шумпетер.
Дослідженню функціонування ефективності вітчизняних підприємницьких структур присвячені праці вітчизняних учених: В.Андрущенка, З.Варналія, Л.Вороніної, О.Гаврилюка, В.Геєця, В.Гриньової, Б.Данилишина, А.Дуки, А. Загороднього, М.Кизим, М.Козоріз, М.Крупки, О.Кузьміна, О.Кужель, І.Михасюка, А.Мороза, С.Покропивного, Ж.Поплавської, С.Реверчука, Т.Смовженко, Ю.Туниці, М.Чумаченка, С.Юрія, В.Юрчишина, та ін.
Однак, теорія розвитку підприємництва ще далеко не завершена, бо досі недостатньо розроблені питання створення ефективних механізмів розвитку підприємництва, в яких враховано особливості сучасного етапу становлення вітчизняної економіки, необхідність удосконалення інфраструктурного забезпечення розвитку підприємництва та потреби і можливості окремих регіонів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок