Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ХЛОРОПЛАСТІВ ПШЕНИЦІ ПРИ ВОДНОМУ ДЕФІЦИТІ ТА ЗАСОЛЕННІ ҐРУНТУ

АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ХЛОРОПЛАСТІВ ПШЕНИЦІ ПРИ ВОДНОМУ ДЕФІЦИТІ ТА ЗАСОЛЕННІ ҐРУНТУ

Назва:
АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ХЛОРОПЛАСТІВ ПШЕНИЦІ ПРИ ВОДНОМУ ДЕФІЦИТІ ТА ЗАСОЛЕННІ ҐРУНТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,97 KB
Завантажень:
308
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ
Стороженко
Володимир Олександрович
УДК 581.174:633.11:632.112
АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ХЛОРОПЛАСТІВ ПШЕНИЦІ ПРИ ВОДНОМУ ДЕФІЦИТІ ТА ЗАСОЛЕННІ ҐРУНТУ
03.00.12 – фізіологія рослин
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України, м. Київ
Науковий керівник - доктор біологічних наук,
старший науковий співробітник Шадчина Тамара Михайлівна,
Інститут фізіології рослин і генетики
НАН України
завідувач відділу фізіології та екології фотосинтезу
Офіційні опоненти доктор біологічних наук,
старший науковий співробітник Косаківська Ірина Василівна,
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України,
заступник директора
кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник
Китаєв Олег Ігорович, Інститут садівництва УААН, завідувач лабораторії фізіології рослин
Провідна установа - Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Захист відбудеться 17 листопада 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.212.01 в Інституті фізіології рослин і генетики ПАН України за адресою:.03022, Київ-22, вул. Васильківська, 31/17
Автореферат розіслано 12 жовтня 2005 р.
Вчений секретар спеціалізованої Є.Ю. Мордерер
вченої ради, д.б.н.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проблема стійкості культурних рослин до стресів та підвищення їхньої продуктивності є ключовою для світового аграрного комплексу. Серед стресових чинників, які призводять до значних втрат урожаїв сільськогосподарських культур, засолення ґрунту та посуха є одними з найбільш розповсюджених. Ґрунти з підвищеним вмістом солей займають на земній кулі близько 9.108 га, що становить понад 25 % площ всіх земель (Ghassemi et al., 1998). В Україні солонці та солонцюваті ґрунти займають понад 4 млн. га (Балюк та ін., 2001), і ці площі постійно збільшуються внаслідок неправильного землекористування (Окультуривание солонцевых почв, 1984). Не менш гострими є проблеми, пов’язані із глобальними змінами клімату. Однією з них є збільшення втрат врожаїв через посухи. В Україні, зокрема, загальні площі орних земель, які знаходяться в умовах непостійного та неповного зволоження, сягають 16 млн. га (близько 50 % від загальної площі орних земель) (Моргун, Григорюк, 1997). Водний дефіцит та засолення ґрунтів є взаємопов’язаними факторами, які часто діють сумісно, створюючи комбінований стрес. тому актуальним є вивчення механізмів адаптації рослин як до окремих стресових чинників, так і до їх сумісної дії, що часто має місце в реальних умовах.
Серед захисних механізмів, які існують у рослинних організмів, важливе місце належить антиоксидантній системі фотосинтетичного апарату, роль якої полягає в елімінації активних форм кисню (foyer et al., 2000). Функціонування головної ланки антиоксидантної системи за умов посухи, засолення та сумісної їх дії у рослин, що відрізняються стійкістю до цих стресів у різні фази вегетації наразі є далеким від повного розуміння.
М’яка пшениця є однією з найважливіших продовольчих культур людства, значні площі посівів якої знаходяться на засолених ґрунтах із недостатнім зволоженням. Тому дослідження дії сольового та водного стресів на фотосинтетичний апарат Triticum aestivum L. має науковий і практичний інтерес.
Розкриття механізмів стійкості рослин до засолення ґрунту та посухи дозволить розробити ефективні методи тестування стійкості рослин та способи їх захисту від негативної дії цих стресових чинників, цілеспрямовано підходити до створення нових форм рослин методами селекції, мутаційної генетики та генної інженерії.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в рамках теми відділу фізіології та екології фотосинтезу Інституту фізіології рослин і генетики НАН України 2001–2005 років “Вивчення фізіологічних механізмів та розробка способів регуляції фотосинтезу та розподілу асимілятів у донорно-акцепторній системі рослин різних генотипів за оптимальних та стресових умов” (№ держреєстрації 0101U000628).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ХЛОРОПЛАСТІВ ПШЕНИЦІ ПРИ ВОДНОМУ ДЕФІЦИТІ ТА ЗАСОЛЕННІ ҐРУНТУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок