Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДИНАМІЧНІ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТІЛ З ТОНКИМИ ПРУЖНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ

ДИНАМІЧНІ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТІЛ З ТОНКИМИ ПРУЖНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ

Назва:
ДИНАМІЧНІ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТІЛ З ТОНКИМИ ПРУЖНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,18 KB
Завантажень:
303
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Пряма лінія - це значення , вирахуване за класичною теорією, середня кр
ива - при нехтуванні інерцією кута повороту, а нижня


НаціональнА академіЯ наук України
Інститут прикладних проблем
механіки і математики ім. Я.С. Підстригача
КУНЕЦЬ
Ярослав Іванович
УДК 539.3
ДИНАМІЧНІ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТІЛ
З ТОНКИМИ ПРУЖНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора фізико–математичних наук
Львів – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.
Науковий консультант – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Кіт Григорій Семенович, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, завідувач відділу математичних методів механіки руйнування і контактних явищ.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор Попов Геннадій Якович, Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова МОН України, завідувач кафедри методів математичної фізики;
доктор фізико-математичних наук, професор Бабаєв Арташес Едуардович, Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, головний на-уковий співробітник відділу теорії коливань;
доктор фізико-математичних наук, професор Сулим Георгій Теодорович, Львівський національний університет ім. Івана Франка МОН Ук-ра-їни, завідувач кафедри механіки;
Провідна установа Донецький національний університет, кафедра прикладної механіки і комп’ютерних технологій, Міністерство освіти і науки України, Донецьк.
Захист відбудеться “8” лютого 2006 року о “15” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-Б.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-Б.
Автореферат розісланий “30” грудня 2005 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор фізико-математичних наук Р.М. Мартиняк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток технологій отримання композитних матеріа-лів, вдосконалення засобів неруйнівного контролю та дефектоскопії, сучасні проблеми динамічної механіки руйнування, медицини, геофізики, сейсмології, океанології значно розширили сферу вивчення контактної взаємодії тонких деформівних тіл з оточуючим середовищем. Тонкі пружні неоднорідності є не тільки концентраторами напружень, але й широко використовуються як наповнювачі композитів, резонатори, хвилеводи, розсіювачі звуку, вузли систем вимірюваль-ної техніки. В цих випадках, окрім вирішення традиційних проблем оцінки міц-ності та деформативності структур, важливого значення набуває дослідження спектральних характеристик розсіяних полів, чутливості пружних систем до динамічного збурення, в тому числі й нестаціонарного. Стають також більш різноманітними режими експлуатації конструкцій з тонкостінними елементами, модифікуються умови контакту фаз неоднорідної пружної системи та ускладнюється їх топологія тощо.
Актуальною, як з точки зору багатьох застосувань, так і в теоретичному пла-ні є проблема дистанційного визначення геометричних та механічних параметрів тонкостінних неоднорідностей в ізотропному пружному середовищі за допомогою розсіяних пружних полів. Вирішення цієї проблеми складається із двох етапів: на першому етапі розробляються методи дослідження прямих контактних задач динамічної теорії пружності, а на другому будуються алгоритми роз-в’я-зан-ня відповідних обернених задач. Однак побудова останніх наштовхується на принципові труднощі теоретичного та обчислювального харак-теру, зумовлені нелінійністю та некоректністю обернених задач, а також недостатнім вивченням відповідних прямих задач. Це спонукає до вдосконалення відомих та розробки нових алгоритмів вирішення таких проблем.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: ДИНАМІЧНІ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ ТІЛ З ТОНКИМИ ПРУЖНИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок