Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СІМЕЙНІ АГРАРНІ ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

СІМЕЙНІ АГРАРНІ ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Назва:
СІМЕЙНІ АГРАРНІ ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,28 KB
Завантажень:
117
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Д у б А н д р і й Р о м а н о в и ч
УДК [338.43.01:631.115.11] (477)
СІМЕЙНІ АГРАРНІ ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ
ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Спеціальність 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент
Майовець Євген Йосифович,
Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри економічної теорії.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Павлишенко Михайло Миколайович,
Львівська комерційна академія, професор кафедри економіки підприємства;
кандидат економічних наук, доцент
Топішко Іван Іванович,
Національний університет “Острозька академія”,
завідувач кафедри економічної теорії.
Захист дисертації відбудеться “28” лютого 2008 р. о 1330 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка, м.Львів, пр. Свободи, 18, аудиторія 115.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: м. Львів,
вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “25” січня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ____________________ доц. Стасишин А.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Дослідження та наукове обґрунтування складних і суперечливих процесів у сучасній аграрній економіці набувають важливого значення. Це пояснюється появою нових організаційних форм господарювання, які виникли в процесі ринкової трансформації вітчизняної економіки і займають панівне становище в аграрному секторі, але є малоефективними і консервативними.
У процесі реформування колективних сільськогосподарських підприємств і приєднання селянами належних їм земельних паїв до власних господарств актуальними стають питання ролі та місця сімейних господарств в сучасному і майбутньому сільського господарства України. Додаткової актуальності цій проблемі надає те, що вона є предметом гострої полеміки між різними політичними силами України.
Питання про місце і роль сімейних аграрних господарств у національній економіці завжди зацікавлювало вчених. Це питання вивчали класики економічної науки А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, М. Туган-Барановський, А. Маршал та ін.
Наприкінці ХХ - початку ХХІ ст. економічна наука приділяє значну увагу дослідженню аграрних сімейних господарств у перехідних економіках. З-поміж вітчизняних учених цю проблему досліджують В. Андрійчук, П. Березівський, В. Власов, С. Дем’яненко, О. Коваленко, М. Кропивко, М. Куліш, П. Макаренко, М. Малік, Л. Мельник, Ю. Махортов, В. Месель-Веселяк, О. Могильний, О. Онищенко, М. Павлишенко, В. Рябоконь, П. Саблук, В. Ситник, І. Топішко, Г. Черевко, О. Шпичак, В. Юрчишин та ін.
Еволюцію сімейних селянських господарств в умовах ринкової трансформації економіки аналізують в своїх працях зарубіжні вчені В. Гусаков, В. Данілов, Г. Добиш, В. Добринін, В. Зглінський, Ф. Знанєцкий, Е. Крупінський, А. Ткач, В. Томас, Т. Шанін та ін.
У вітчизняній економічній літературі проблеми становлення і розвитку сімейних аграрних господарств найчастіше висвітлюються і полемізуються на сторінках таких наукових журналів і часописів, як „Економіка України”, „Економіка АПК”, „Фінанси України”, „Вісник аграрної науки”, „Бізнес”, „Економіст”, „Урядовий кур’єр”, „Сільський час” тощо.
Однак у вітчизняній науковій літературі ще відсутні комплексні дослідження особливостей функціонування аграрних сімейних господарств на етапі переходу до ринку. Глибшого висвітлення та вивчення потребують проблеми підвищення ефективності господарювання і товарності окремих форм сімейних аграрних господарств, необхідності налагодження їх взаємовідносин з іншими суб’єктами ринкової економіки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: СІМЕЙНІ АГРАРНІ ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок