Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМИ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМИ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Назва:
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМИ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,72 KB
Завантажень:
170
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П. ДРАГОМАНОВА
НОВИЦЬКА Людмила Іванівна
УДК 372.851
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ
В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМИ
АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
13.00.02 – теорія та методика навчання (математика)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2008


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Інституті педагогіки АПН України.
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор
Бурда Михайло Іванович,
Академія педагогічних наук України,
головний вчений секретар.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Ігнатенко Микола Якович,
Республіканський вищий навчальний заклад
“Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта),
перший проректор;
кандидат педагогічних наук
Панченко Лариса Леонтіївна,
Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова,
кафедра вищої математики,
старший викладач.
Захист відбудеться “26” березня 2008 р. о 1400 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (01601, Київ, вул. Пирогова, 9).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (01601, Київ, вул. Пирогова, 9).
Автореферат розіслано “__22__” лютого 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.О. Швець
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Соціально-економічні зміни в суспільстві, становлення України як самостійної держави вимагають оновлених підходів до вдосконалення підготовки кадрів і для сільського господарства, адже проблеми вищої аграрної освіти завжди тісно поєднані з проблемами села. Аграрна складова економіки зараз в центрі інтересів держави. Активно проводиться реформування земельних відносин, прискорюються темпи виробництва сільськогосподарської продукції. У результаті реформ традиційні професії зникають, з’являються нові. Змінюються і вимоги до фахівця-аграрія: його кваліфікації, знань прогресивних технологій вирощува-ння конкурентноздатної продукції, вмінь швидко адаптуватися до нових умов господарювання, здібностей ефективно керувати сільськогосподар-ськими колективами, підприємствами.
У Законах України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті зазначено необхідність підвищення професійного та загальнокультурного рівня випускників. Важливим і актуальним сьогодні є створення системи неперервного навчання й виховання для досягнення високих освітніх стандартів, формування інтелектуального потенціалу нації, забезпечення можливостей духовного збагачення особистості.
Вдосконалення навчального процесу, підвищення якості підготовки фахівців у нових умовах розвитку аграрних вищих навчальних закладів вимагають ґрунтовної математичної підготовки. Сучасного фахівця-аграрія не можна уявити без оволодіння ним знаннями в галузі математичного моделювання виробничих процесів та інформаційних технологій, без уміння аналізувати явища, узагальнювати закономірності, обґрунтовувати власні міркування, приймати виважені рішення.
Крім того, математика необхідна для успішного засвоєння фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. Але її зміст ще не достатньо адаптований до нової ситуації, що склалась в останні десятиріччя, коли виникли принципово нові наукоємні технології та виробництва і математика перетворилася у повсякденний інструмент досліджень для всіх галузей науки, техніки.
Усе це значно підсилює значущість прикладної спрямованості курсу математики аграрних вищих навчальних закладів, важливим засобом реалізації якої є прикладні задачі. Ці задачі описують реальні виробничі ситуації, а їх розв’язання сприяє виробленню вмінь будувати та досліджувати математичні моделі, застосовувати математичні методи для аналізу і прогнозу агрономічних, економічних процесів.
У традиційному курсі математики основна увага приділяється етапу проведення математичного дослідження i вочевидь недостатньо уваги іншим – найпростішим методам, прийомам складання математичної моделі, аналізу та інтерпретації одержаних результатів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ СТУДЕНТАМИ АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок