Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДИНАМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЗМІННИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА МАКРОМОЛЕКУЛЯРНІ ТА КООПЕРАТИВНІ СИСТЕМИ

ДИНАМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЗМІННИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА МАКРОМОЛЕКУЛЯРНІ ТА КООПЕРАТИВНІ СИСТЕМИ

Назва:
ДИНАМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЗМІННИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА МАКРОМОЛЕКУЛЯРНІ ТА КООПЕРАТИВНІ СИСТЕМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,12 KB
Завантажень:
192
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Національна Академія наук України
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова
УДК 537.39;538.569
Вiдибiда Олександр Костянтинович
ДИНАМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЗМІННИХ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА МАКРОМОЛЕКУЛЯРНІ ТА
КООПЕРАТИВНІ СИСТЕМИ
Спецiальнiсть 01.04.02 – теоретична фізика
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук
Київ - 1999


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Інституті теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України.
Офiцiйнi опоненти: | доктор фiз.-мат. наук, професор
СУГАКОВ Володимир Йосипович,
Інститут ядерних дослiджень НАН України,
зав. вiддiлом теоретичної фiзики
доктор фiз.-мат. наук, професор
ГОНЧАР Микола Семенович,
Інститут теоретичної фiзики iм. М.М.Боголюбова НАН України,
зав. вiддiлом математичного моделювання
доктор фiз.-мат. наук, професор
ГАФІЙЧУК Василь Васильович,
Інститут прикладних проблем
механiки i математики iм. Я.С.Пiдстригача НАН
України, м. Львiв, зав. вiддiлом математичного
моделювання явищ самоорганiзацiї
Провiдна установа: | Київський національний унiверситет iменi Тараса Шевченка, фiзичний факультет
Захист вiдбудеться "17" лютого 2000 року об _11_ годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.191.01 в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України за адресою: 03143, м.Київ-143, вул.Метрологічна, 14-б.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (03143, м.Київ-143, вул.Метрологічна, 14-б).
Автореферат розiслано "29'' грудня 1999 року.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
доктор фіз.-мат. наук |
В.Є. КУЗЬМИЧЕВ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Аналiз особливостей динамiки систем еволюцiйного типу при дiї на них зовнiшнiх чинникiв представляє значний iнтерес як з чисто наукової, так i з практичної точок зору. Розумiння механiзмiв i наслiдкiв дiї зовнiшнього впливу на ту чи iншу динамiчну систему дозволяє одержати як позитивний результат шляхом спрямування еволюцiї в потрiбному напрямку, так i уникнути негативних наслiдкiв вiд випадкових впливiв. Цим пояснюється значна кiлькiсть публiкацiй в свiтовiй лiтературi, присв'ячених такому аналiзу.
Особливо слiд вiдмiтити ряд експериментальних робiт з вивчення взаємодiї електромагнiтних полiв з бiологiчними об'єктами. В дослiдах з рiзними бiологiчними об'єктами було встановлено, що по-перше, змiнне електромагнiтне поле (ЕМП) впливає на життєдiяльнiсть органiзмiв вiд поодиноких клiтин до високоорганiзованих iстот, причому характер впливу залежить вiд форми часової залежностi застосованого сигналу, по-друге, за певних обставин було зареєстровано надзвичайно високу чутливiсть вказаних систем до ЕМП, по-третє, в деяких випадках спостерiгалась гостро-резонансна залежнiсть ефекту вiд частоти прикладеного поля. Вказанi особливостi, котрi можна було б коротко сформулювати як специфiчнiсть, чутливiсть i селективнiсть, мають мiсце і для iнших типiв впливу на бiологiчнi об'єкти. Зокрема, ще в 1948 р. де Фрiз помiтив, що чутливiсть людини до слабких звукових сигналiв неможливо пояснити чутливiстю на рiвнi мембрани вуха, оскiльки тепловi стохастичнi коливання мембрани мають енергiю вищу нiж та, що одержується мембраною через звук на межi порогу чутливостi. Аналогiчно, високi чутливiсть i дискримiнацiйна здатнiсть (селективнiсть) iнших сенсорних систем вимагають для свого пояснення бiльш складних фiзичних механiзмiв, нiж механiзми первинної, в основному енергетичної взаємодiї квантiв свiтла чи молекул запаху з вiдповiдними рецепторними молекулами. Механiзми такого сорту звичайно прийнято пов'язувати з наявнiстю рiзного типу нелiнiйностей. В данiй диссертацiї розв'язується проблема iдентифiкацiї таких механiзмiв на основi нелiнiйностей


двох типiв: пов'язаних з диссипацiєю енергiї i з кооперативними взаємодiями. При цьому особлива увага придiляється механiзмам, котрi з одного боку, могли б пояснити принциповий вплив форми часової залежностi зовнiшнього поля на величину i характер викликаного ним ефекту, а з iншого боку - надзвичайно високу чутливiсть i дискримiнацiйну здатнiсть, котрi спостерiгаються в деяких експериментах з ЕМП надвисокої частоти (НВЧ).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ДИНАМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЗМІННИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ НА МАКРОМОЛЕКУЛЯРНІ ТА КООПЕРАТИВНІ СИСТЕМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок