Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ (40-50-і рр. ХХ ст.)

В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ (40-50-і рр. ХХ ст.)

Назва:
В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ (40-50-і рр. ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,22 KB
Завантажень:
225
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ім. І.КРИП’ЯКЕВИЧА
ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА
МАРЧУК Володимир Станіславович
УДК 94(477):„1940/1950”:929 Федун
ПЕТРО ФЕДУН
В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ
(40-50-і рр. ХХ ст.)
07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата історичних наук
Львів – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії Національного університету “Острозька академія”.
Науковий керівник доктор історичних наук, професор
Трофимович Володимир Васильович,
Національний університет “Острозька академія”,
завідувач кафедри історії
Офіційні опоненти доктор історичних наук, професор
Баран Володимир Кіндратович,
Волинського державного університету ім. Лесі Українки,
завідувач кафедри новітньої історії України
кандидат історичних наук,
В’ятрович Володимир Михайлович,
Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України,
науковий співробітник відділу новітньої історії

Захист відбудеться „ 18 ” вересня 2007 року о „ 15 ” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 в Інституті українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4).
Автореферат розіслано “15” серпня 2007 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В.Середа


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Поглиблення демократичних процесів в українському суспільстві, можливість доступу дослідників до раніше закритих документів та матеріалів створили сприятливі умови до відновлення в національній пам’яті забутих або сфальсифікованих подій минулих часів. Нині дослідники відкривають все нові й нові імена призабутих визначних діячів, провідних патріотичних постатей, які відіграли чільну роль у визвольних змаганнях українського народу.
Петро Федун (Петро Полтава, Волянський, Север, “99”) – один з організаторів і керівників юнацької референтури ОУН, начальник політвиховного відділу Головного військового штабу Української повстанської армії, керівник Бюро інформації Української Головної Визвольної Ради, заступник голови Генерального секретаріату УГВР – зайняв помітне місце серед плеяди діячів, які боролися за незалежність України у лавах революційного підпілля. Його суспільно-політична діяльність тісно пов’язана з такими відомими особистостями як Роман Шухевич, Олекса Гасин, Осип Дяків, Роман Кравчук та інші. Дослідження участі Петра Федуна у визвольному русі 1940-1950-х років важливе для відтворення цілісної картини новітньої історії України, дає змогу з’ясувати чимало явищ в діяльності ОУН і УПА, глибше розкрити характер і суть національно-визвольної боротьби у післявоєнний період, які й донині є предметом гострих дискусій науковців, політиків та широкого загалу.
Актуальність теми обумовлюється потребою глибокого, об’єктивного і неупередженого вивчення періоду 1940-1950-х рр., що сприяло б переосмисленню стереотипних оцінок як подій українського національно-визвольного руху, так і осіб, причетних до нього. У зв’язку з цим дослідження діяльності Петра Федуна є назрілим і актуальним завданням.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Дослідження проведено в рамках науково-дослідної теми „Актуальні проблеми української історії та історіографії модерної доби”, яка виконується кафедрою історії Національного університету „Острозька академія”.
Метою дисертаційного дослідження є вивчення і відтворення цілісної картини участі Петра Федуна в українському національно-визвольному русі 1940-1950-х років.
Для реалізації вказаної мети дисертант поставив перед собою завдання дослідити:
- етапи формування світоглядних позицій Петра Федуна;
- його суспільно-політичні погляди та їхній вплив на формування ідеології українського націоналізму;
- діяльність у пропагандистському апараті, видавничій сфері націоналістичних структур;
- участь у трансформації ідейно-програмових засад українського національного руху в еміграції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ (40-50-і рр. ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок