Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЗБУТОВИХ СТРУКТУР (НА ПРИКЛАДІ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ)

СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЗБУТОВИХ СТРУКТУР (НА ПРИКЛАДІ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ)

Назва:
СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЗБУТОВИХ СТРУКТУР (НА ПРИКЛАДІ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,78 KB
Завантажень:
239
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
Семенченко Наталія Віталіївна
УДК № 334(075)
СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЗБУТОВИХ СТРУКТУР
(НА ПРИКЛАДІ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ)
Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі теоретичної та прикладної економіки
Національного технічного університету України “Київський
політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Яловий Гаррі Кирилович,
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”,
завідувач кафедрою теоретичної
та прикладної економіки
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Козаченко Сергій Вікторович,
Міжнародний центр розвитку підприємництва
та менеджменту, директор;
кандидат економічних наук, доцент,
старший науковий співробітник
Норіцина Наталія Іванівна,
Національна академія управління,
доцент кафедри маркетингу та підприємництва.
Провідна установа: Об’єднаний інститут економіки НАН України,
відділ міжгалузевих пропорцій
та промислового потенціалу
Захист відбудеться 4 лютого 2005 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.847.01 Української академії зовнішньої торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Чигоріна, 57.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української академії зовнішньої торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Чигоріна, 57.
Автореферат розіслано 3 січня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук Т.М. Стукач
Підписано до друку 30.12.2004. Папір офсетний. Формат 6090/16.
Друк офсет. Умовн. друк. арк. 0,8. Обл.-вид. арк. 1,0.
Тираж 100 прим. Зам. № 4-2472.
ЗАТ “ВІПОЛ”. ДК № 15
03151, Київ-151, вул. Волинська, 60.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Концептуальне і системне осмислення економічного процесу реформування товарного обігу в умовах трансформації віт-чизняних ринкових відносин необхідне для прогнозування його подальшого розвитку і наслідків його впливу на структуру господарських зв’язків в Україні.
Сучасне підприємство не може розвиватися замкнуто, без обміну – про-да-жу своїх товарів та придбання сировини, енергоносіїв, трудових ресурсів та ін-ших засобів, необхідних для реалізації процесу виробництва.
В умовах розвитку ринкових відносин збут стає найважливішою формою реалізації самостійності підприємства.
Господарська діяльність підприємств у сфері товарного обігу за сучасних умов має бути, перш за все, спрямована на вироблення та послідовне про-ве-ден-ня в життя активної збутової діяльності, яка сприяє вирішенню триєдиної за-да-чі: повному задоволенню суспільних та індивідуальних потреб у відповідній про-дукції, прискоренню реалізації товарів і оборотності вкладених коштів та під-силенню ринкових позицій підприємства.
Слід зазначити, що проблемам розвитку посередницької та по-се-ред-ни-цько-збутової діяльності присвячено багато наукових робіт. Зокрема, необ-хід-но відмітити праці вітчизняних економістів Ф.О. Бланко, А.В. Войчака, Н.О. Го-лошубової, Л.Є. Довгань, О.В. Зозульова, Л.Л. Кістерського, О.В. Ку-ра-чен-ка, Н.І. Норіциної, О.М. Онищенка, А.О. Старостіної. Серед російських економістів треба віддати належне роботам А.В. Зирякова, С.Н. Комлєва, П.С. Зав’ялова, А.В. Баскіна, В.Г. Одеса та ін. Визначними є перекладені пуб-лі-ка-ції зарубіжних авторів – М.Е. Портера, Ф. Котлера, Ж.Ж. Ламбена, А.А. Томпсона, А.Дж. Стрикленда, Г.Дж. Болта, П. Дракера, У. Кінга, Д. Кли-лан-да, Т. Левітта, В.Р. Прауде, Дж.Р. Еванса.
Проте діяльність посередницько-збутових мереж майже не роз-гля-дає-ть-ся в комплексі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ЗБУТОВИХ СТРУКТУР (НА ПРИКЛАДІ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок