Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ФОРМОУТВОРЕННЯ ДЕТАЛЕЙ

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ФОРМОУТВОРЕННЯ ДЕТАЛЕЙ

Назва:
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ФОРМОУТВОРЕННЯ ДЕТАЛЕЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,99 KB
Завантажень:
51
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Харківський національний університет радіоелектроніки
Євсєєв Владислав В’ячеславович
УДК 658.512.4.01.56:65.015.13
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ФОРМОУТВОРЕННЯ ДЕТАЛЕЙ
05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському національному університеті радіоелектроніки
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: – доктор технічних наук, професор
Невлюдов Ігор Шакирович,
Харківський національний університет
радіоелектроніки, завідувач кафедри технології та
автоматизації виробництва радіоелектронних та
електронно-обчислювальних засобів.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Жолткевич Григорiй Миколайович,
Харківський національний університет
ім. В.Н.  Каразіна, декан механіко-математичного
факультету;
кандидат технічних наук, професор
Крищук Володимир Миколайович,
Запорізький національний технічний університет,
завідувач кафедри конструювання та технології
виробництва радіоапаратури.
Захист відбудеться “ 10_”__червня__ 2008 р. о _1400_-й годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д  64.052.02 у Харківському національному університеті радіоелектроніки за адресою: 61166, м. Харків, просп. Леніна, 14.
З дисертацією можно ознайомитися у бібліотеці Харківського національного університету радіоелектроніки за адресою: 61166, м. Харків,просп. Леніна,14.
Автореферат розісланий “_8_” __травня__ 2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Безкоровайний В.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Проектування технологічних процесів для виробництва деталей радіоелектронного приладобудування є складним науково-технічним завданням через великий набір різноманітних геометричних форм деталей та способів технологічної обробки. Під час розробки технологічних процесів розглядаються не тільки різні варіанти проектування послідовності операцій, але й створення інтегрованих систем автоматизації проектування (САПР).
Процес проектування у сучасних САПР розділено на етапи: моделювання 3D-моделі деталі, проектування технологічного процесу, розробка керуючої програми для станків із числовим програмним керуванням (ЧПК). Цей підхід до проектування знижує економічний ефект застосування САПР та можливість їх адаптації під ресурси конкретного підприємства і не дозволяє розробляти повністю інтегровану САПР.
У зв’язку з цим розв’язання задачі інтегрування систем автоматизованого проектування дозволяє спростити етап передачі даних про деталі між САПР шляхом об’єднання усіх етапів проектування деталей у єдиний інтерфейс на одному робочому місці інженера-технолога. Зазначений підхід знижує час і можливість виникнення помилок при передачі даних між етапами проектування, а також дозволяє досягти мінімальної трудомісткості виробництва.
Найскладніші науково-технічні задачі виникають під час розробки САПР, які пов’язані зі створенням математичних моделей декомпозиції складального креслення та ідентифікацією конструкторсько-технологічних елементів (КТЕ), що адекватно описують геометричні форми деталей для подальшого проектування технологічних процесів та отримання програм для систем з ЧПК.
Значні труднощі, що виникають під час розробки інтегрованих САПР, пов’язані зі створенням та реалізацією інтерактивної системи об’єднання усіх етапів проектування, можливістю передачі інформації між етапами всередині однієї системи з адаптацією математичних моделей та методів автоматизованого проектування на підприємствах. У зв’язку з цим інтеграція усіх етапів проектування від моделювання деталі до підготовки керуючих програм для станків з ЧПК в одній САПР є актуальним завданням.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, результати яких викладено у дисертації, проводилися відповідно до держбюджетних та госпдоговірних тем НДР, які виконувалися у Харківському національному університеті радіоелектроніки:
1.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ФОРМОУТВОРЕННЯ ДЕТАЛЕЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок