Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ (за матеріалами УМВСУ на Львівській залізниці)

Загрузка...

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ (за матеріалами УМВСУ на Львівській залізниці) / сторінка 4

Назва:
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ (за матеріалами УМВСУ на Львівській залізниці)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,25 KB
Завантажень:
63
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані й викладені в дослідженні рекомендації використані, зокрема: у правотворчості – для удосконалення чинного кримінального законодавства (довідка Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності № 06-19/14-1152 від 08.09.04 р.); в практичній діяльності ОВСТ – для удосконалення практики попередження корисливих злочинів на залізничному транспорті (довідка Лінійного управління на Львівській залізниці УМВС України на транспорті № 2/1/3712 від 21.09.06 р.); в навчальному процесі – при викладанні курсів з кримінології та профілактики, у тому числі в рамках підготовки кандидатів на службу в ОВСТ (акт про впровадження результатів дисертаційного дослідження в навчальний процес у Львівському державному університеті внутрішніх справ від 14.06.06 р.); в науково-дослідній сфері – одержані результати слугуватимуть теоретичним підґрунтям для подальшого розроблення проблематики корисливих злочинів.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження були оприлюднені на науково-практичних конференціях: “Нові Цивільний і Кримінальний кодекси – важливий етап кодифікації законодавства України” (Івано-Франківськ, 2002 р.), “Актуальні проблеми профілактики правопорушень підрозділами міліції громадської безпеки” (Івано-Франківськ, 2002 р.), “Актуальні проблеми профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх” (Львів, 2002 р.), “Пріоритетні напрямки діяльності органів внутрішніх справ в боротьбі зі злочинністю в сучасних умовах” (Дніпропетровськ, 2002 р.), “Правова статистика: проблеми теорії і практики” (Хмельницький, 2003 р.), “Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості”(Львів, 2005 р.).
Публікації. Основні положення дисертації відображені в одинадцяти публікаціях, з яких п’ять статей, надрукованих у фахових виданнях України.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які об’єднують дев’ять підрозділів, висновків, списку літератури (289 найменувань) та 8 додатків (48 сторінок). Загальний обсяг дисертації – 267 сторінок, її основний зміст – 190 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначається зв’язок з науковими планами та програмами, мета і завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, наукова новизна та практичне значимість одержаних результатів, апробація результатів та публікації.
Розділ 1. “Вплив діяльності залізничного транспорту на суспільні відносини” складається з трьох підрозділів і присвячений кримінологічному вивченню специфічного середовища, пов’язаного з діяльністю залізничного транспорту, та проводиться не в загальному, а у зв’язку із вчиненням корисливих злочинів на його об’єктах.
У підрозділі 1.1. “Соціальні наслідки діяльності залізничного транспорту та пріоритети його розвитку на етапі утвердження України як транзитної держави” розглянуто генезис соціальних наслідків діяльності залізничного транспорту з часу прокладання перших колій і до сьогодення. Такий підхід дозволив узагальнити, що залізничний транспорт прискорив перехід до індустріального суспільства, а на сучасному етапі – постіндустріального суспільства, яке, зокрема характеризується зростанням масштабів міжнародної торгівлі, розширенням можливостей переміщення людей і товарів по всьому світу. Разом з тим з’являються нові способи протиправного використання залізничного транспорту.
З розвитком суспільних відносин виникають не лише нові додаткові напрями діяльності на залізничному транспорті, які безпосередньо не пов’язані з перевезенням пасажирів і вантажів, але й нові види корисливої злочинної поведінки. З подальшим удосконаленням суспільних відносин відповідного удосконалення потребує і сама діяльність залізничного транспорту пріоритетами розвитку якого, в особливості, стають нарощення транзитного потенціалу, підвищення рівня безпеки, покращення якості транспортних послуг, розвиток інформаційних технологій та удосконалення нормативно-правового й організаційного регулювання.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ (за матеріалами УМВСУ на Львівській залізниці)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок