Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ (за матеріалами УМВСУ на Львівській залізниці)

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ (за матеріалами УМВСУ на Львівській залізниці) / сторінка 4

Назва:
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ (за матеріалами УМВСУ на Львівській залізниці)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,25 KB
Завантажень:
63
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані й викладені в дослідженні рекомендації використані, зокрема: у правотворчості – для удосконалення чинного кримінального законодавства (довідка Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності № 06-19/14-1152 від 08.09.04 р.); в практичній діяльності ОВСТ – для удосконалення практики попередження корисливих злочинів на залізничному транспорті (довідка Лінійного управління на Львівській залізниці УМВС України на транспорті № 2/1/3712 від 21.09.06 р.); в навчальному процесі – при викладанні курсів з кримінології та профілактики, у тому числі в рамках підготовки кандидатів на службу в ОВСТ (акт про впровадження результатів дисертаційного дослідження в навчальний процес у Львівському державному університеті внутрішніх справ від 14.06.06 р.); в науково-дослідній сфері – одержані результати слугуватимуть теоретичним підґрунтям для подальшого розроблення проблематики корисливих злочинів.
Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження були оприлюднені на науково-практичних конференціях: “Нові Цивільний і Кримінальний кодекси – важливий етап кодифікації законодавства України” (Івано-Франківськ, 2002 р.), “Актуальні проблеми профілактики правопорушень підрозділами міліції громадської безпеки” (Івано-Франківськ, 2002 р.), “Актуальні проблеми профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх” (Львів, 2002 р.), “Пріоритетні напрямки діяльності органів внутрішніх справ в боротьбі зі злочинністю в сучасних умовах” (Дніпропетровськ, 2002 р.), “Правова статистика: проблеми теорії і практики” (Хмельницький, 2003 р.), “Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості”(Львів, 2005 р.).
Публікації. Основні положення дисертації відображені в одинадцяти публікаціях, з яких п’ять статей, надрукованих у фахових виданнях України.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які об’єднують дев’ять підрозділів, висновків, списку літератури (289 найменувань) та 8 додатків (48 сторінок). Загальний обсяг дисертації – 267 сторінок, її основний зміст – 190 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначається зв’язок з науковими планами та програмами, мета і завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, наукова новизна та практичне значимість одержаних результатів, апробація результатів та публікації.
Розділ 1. “Вплив діяльності залізничного транспорту на суспільні відносини” складається з трьох підрозділів і присвячений кримінологічному вивченню специфічного середовища, пов’язаного з діяльністю залізничного транспорту, та проводиться не в загальному, а у зв’язку із вчиненням корисливих злочинів на його об’єктах.
У підрозділі 1.1. “Соціальні наслідки діяльності залізничного транспорту та пріоритети його розвитку на етапі утвердження України як транзитної держави” розглянуто генезис соціальних наслідків діяльності залізничного транспорту з часу прокладання перших колій і до сьогодення. Такий підхід дозволив узагальнити, що залізничний транспорт прискорив перехід до індустріального суспільства, а на сучасному етапі – постіндустріального суспільства, яке, зокрема характеризується зростанням масштабів міжнародної торгівлі, розширенням можливостей переміщення людей і товарів по всьому світу. Разом з тим з’являються нові способи протиправного використання залізничного транспорту.
З розвитком суспільних відносин виникають не лише нові додаткові напрями діяльності на залізничному транспорті, які безпосередньо не пов’язані з перевезенням пасажирів і вантажів, але й нові види корисливої злочинної поведінки. З подальшим удосконаленням суспільних відносин відповідного удосконалення потребує і сама діяльність залізничного транспорту пріоритетами розвитку якого, в особливості, стають нарощення транзитного потенціалу, підвищення рівня безпеки, покращення якості транспортних послуг, розвиток інформаційних технологій та удосконалення нормативно-правового й організаційного регулювання.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ (за матеріалами УМВСУ на Львівській залізниці)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок