Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ НА ФОНІ ОРГАНІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ НА ФОНІ ОРГАНІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Назва:
КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ НА ФОНІ ОРГАНІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,16 KB
Завантажень:
199
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ОГОРЕНКО ВІКТОРІЯ ВIКТОРIВНА
УДК 616.895.87 - 072.85 - 003.96
КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ НА ФОНІ ОРГАНІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ
ГОЛОВНОГО МОЗКУ
14.01.16 - Психiатрiя
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Харків - 2002
Дисертацiєю є рукопис:
Робота виконана в Інститутi неврології, психіатрії та наркології АМН України
Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор Марута Наталія Олександрівна, Інститут
неврології, психіатрії та наркології АМН України, керівник відділу неврозів та
по-гра-ничних станів
Офiцiйнi опоненти:
доктор медичних наук, професор Михайлов Борис Володимирович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри психотерапії
доктор медичних наук Пшук Наталія Григорівна, Вінницький державний
медичний університет ім.М.І.Пирогова, МОЗ України, професор кафедри психіатрії, загальної та медичної психології
Провiдна установа:
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра психіатрії,
м. Київ
Захист дисертацiї вiдбудеться 25 вересня 2002 р. о 12:00 годинi на засi-дан-нi Cпецiалiзованої Вченої Pади Д 64.609.01 при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 61176, м. Харків, вул. Корча-гін-ців, 58.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України (61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58).
Автореферат розiсланий: 20 серпня 2002 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої Вченої Ради,
кандидат медичних наук, доцент Марченко В.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Протягом останнього десятиріччя в структурі психіатричної захворюваності спостерігається неухильне зростання непсихотичних форм психічної патології і, насамперед, невротичних розладів, що обумовлено змінами соціально-еконо-міч-ної ситуації в Україні (Волошин П.В., 1993, 1994; Михайлов Б.В., 1995; Напреєнко О.К., 1996; Юр’єва Л.Н., 1998; Влох І.Й., 1999; Табачніков С.І., Михай-лов Б.В., 1999; Марута Н.О., 2000; Абрамов В.А., 2000). Разом з цим встановлено зростання нев-ротичних порушень, які виникають на тлі органічної патології, відзначаються за-тяж-ним перебігом, складними психопатологічними синдромами, резис-тент-ністю до терапії, зміненою реактивністю до медикаментозних засобів лікування (Ліпгарт Н.К., 1983; Макеєв В.І., 1998; Марута Н.О., Явдак І.О., 1999). В зв’язку з цим, діагностичні критерії невротичних розладів, які поєднані з органічною пато-ло-гією, потребують удосконалення. В цих умовах особливого значення набуває по-рівняльний клініко-психопатологічний, патопси-хо-логічний, нейрофізіологіч-ний і нейровізуалізаційний аналіз, який дозволяє не тілько виділити діаг-ностичні кри-терії, але є необхідною умовою вибору адекват-ної терапії даної патології, дозволяє оцінити механізми її формування з точки зору можливостей адаптації (Александровський Ю.О., 1993;. Синячкін М.С., Вознесенська Т.Г., 1997; Вейн А.М, 1998; Марута Н.О., 2000 )
Актуальнiсть теми. У вітчизняній літературі вивченню клінічної картини невротичних розладів, їх патоморфоза на сучасному етапі присвячені фундаментальні дослідження (Волошин П.В. зі співавт., 1990; Під-ко-ри-тов В.С., 1981; Карва-сарский Б.В., 1990; Александровський Ю.О., 1993; Лакосіна Н.Д., Трунова М.М.,1994; Півень Б.Н., Голдобіна О.А., 1997; Чабан О.С., 1997; Смулевич А.Б. зі спів-авт.1998; Марута Н.О. зі співавт., 1995, 1999). Дослідження останніх років вка-зу-ють на подальше змінення клінічної картини невротичних розладів (Абабков В.А.,-1992; Напреєнко О.К., 1996; Чабан О.С., 1997; Юр’єва Л.Н., 1998; Пшук Н.Г., Золотаренко Р.М., 1998; Козідубова С.М., 1999; Табачніков С.И., Михайлов Б.В., 1999).
Разом з цим, невротичні розлади, які виникають на тлі органічної патології, і пов’язане з ними зниження психологічного і соціального функціонування хворих є однією з актуальних проблем сучасної психіатрії (Синячкін М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ НА ФОНІ ОРГАНІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок