Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КАУЗАЦІЯ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ: ОНТОЛОГІЯ ТА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ

КАУЗАЦІЯ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ: ОНТОЛОГІЯ ТА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ

Назва:
КАУЗАЦІЯ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ: ОНТОЛОГІЯ ТА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
38,60 KB
Завантажень:
46
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Інститут філології
Ященко Тетяна Антонівна
УДК 811.161.1: 81.42’367
КАУЗАЦІЯ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ:
ОНТОЛОГІЯ ТА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ
Спеціальність 10.02.02 – російська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філологічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі методики викладання філологічних дисциплін Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Міністерства освіти і науки України
Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Озерова Ніна Григорівна, завідувач відділу російської мови Інституту мовознавства імені. О. О. Потебні НАН України
Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор Бацевич Флорій Сергійович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри загального мовознавства;
доктор філологічних наук, професор Іванова Людмила Петрівна, Київський національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, професор кафедри російської мови;
доктор філологічних наук, професор Слухай Наталія Віталіївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри російської мови
Захист відбудеться „18” жовтня 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, бульвар Шевченка, 14).
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 58, к.12).
Автореферат розісланий „12”вересня2007 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради доц. Л. П. Гнатюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Каузація розглядається в роботі як релятивна мегакатегорія, що відображає генетивні зв’язки у світі й мові і включає категорії умови, причини, наслідку, допусту і мети. Запропонований цілісний підхід до вивчення каузації в російській мові корелює зі зміною парадигм у сучасному мовознавстві, зумовленою переходом від позитивного знання до глибинного і, відповідно, до цілісного розуміння мови, до усвідомлення мови як духовної реальності. У дисертаційній роботі каузація досліджується в руслі антропологічної парадигми, при цьому антропологізм не ототожнюється з антропоцентризмом чи антропоморфізмом (Н. В. Бардіна, В.І. Постовалова, Н.В. Слухай, Ю.О. Сорокін та ін.).
У сучасній лінгвістиці каузація вивчається як „прототипове поняття“, вбудоване в граматику мови (Б. Ворф, Дж. Лакофф), як функціонально-семантичне поле обумовленості (О.В. Бондарко, М.В. Всеволодова, Г.О.  Золотова, Н.К. Онипенко), як граматичне поняття (Т.В. Булигіна,  В. М.Труб, О.Д. Шмельов) і як явище лексичної семантики (Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславська, І. Б. Левонтіна). Однак природа каузації як універсального явища мови, мислення та культури обумовлює необхідність цілісного підходу до її вивчення в плані онтології і концептуалізації, що визначає актуальність теми дисертаційного дослідження. Актуальність роботи полягає також у спробі вирішення низки проблем, які є принципово важливими для подальших лінгвоконцептологічних досліджень: 1) виявлення мовних механізмів реалізації культурних концептів у різних дискурсах; 2) обґрунтування можливості лінгвістичного вивчення “ціннісної” складової концепту; 3) встановлення взаємозв’язку основоположних культурних концептів у межах цілісного тексту.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження пов'язане з планом науково-дослідної роботи кафедр методики викладання філологічних дисциплін, російського та загального мовознавства, міжмовних комунікацій і журналістики Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (реєстраційний номер 0101V001797 – „Функціональний опис російської мови та її одиниць“), співвідноситься з темами, які розробляє Кримський науково-методичний Центр управління освітою Академії педагогічних наук України і Таврійського національного університету імені В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Реферат на тему: КАУЗАЦІЯ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ: ОНТОЛОГІЯ ТА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок